Barneombudsaken

tilsettingssak

Barneombudsaken var en hendelse i Norge i februar 2008 der barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen avgjorde at barneombud Reidar Hjermann skulle bli erstattet av juristen Ida Hjort Kraby da Hjermanns åremål gikk ut i april samme år. Inntil da hadde alle tidligere barneombud fått fortsette i en ny periode etter sin første fireårsperiode. Det ble stilt spørsmål om statsråden var inhabil da hun utnevnte Hjort Kraby, som hun kjente fra før, og om hun ikke ville gi Hjermann en ny periode på grunn av hans kritikk av regjeringens politikk. Etter stor medieoppmerksomhet og angivelig uryddige forklaringer, valgte statsråden å gå av 14. februar 2008. Også Hjort Kraby trakk seg fra stillingen som nyutnevnt barneombud.

Bakgrunn og saksgang

rediger

8. februar 2008 kom Ramin-Osmundsen, som da var barne- og likestillingsminister, i søkelyset på grunn av påstått inhabilitet i forbindelse med utnevnelsen av Hjort Kraby som nytt barneombud. I dagene etter utnevnelsen kom det frem at begge tilhørte samme bekjentskapskrets og hadde vært på fest hos hverandre flere ganger.

Det ble også stilt spørsmål ved årsaken til at det sittende barneombudet, Reidar Hjermann (2004–2008), ikke fikk fornyet sitt åremål, kunne være at han hadde vært for brysom for regjeringen. [1]

Først om morgenen 14. februar 2008, redegjorde Ramin-Osmundsen overfor statsministeren at hun den 3. januar 2008 hadde diskutert Hjort Kraby med Anne Lise Ryel - en felles bekjent av henne og Hjort Kraby. I denne samtalen hadde Ramin-Osmundsen gitt uttrykk for at Hjort Kraby var en sterk kandidat til stillingen som barneombud og at hun beklaget at Hjort Kraby hadde trukket sin søknad. Etter denne samtalen søkte Hjort Kraby stillingen på ny, og fikk den.

Fortielsen gjorde at Ramin-Osmundsen den 14. februar 2008 bad om avskjed, etter at statsminister Jens Stoltenberg hadde «formidlet alvoret i situasjonen» til henne. Samtidig sendte Hjort Kraby ut en pressemelding hvor hun uttalte at hun av omsyn til hva som tjener barneombudet, hadde valgt å trekke seg seg fra stillingen som hun skulle tiltrådt 1. april.

Tidslinje

rediger
 • 8. februar 2008: Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen presenterer Hjort Kraby som nytt barneombud etter Hjermann, som ikke fikk sitt åremål forlenget til tross for at han selv ønsket dette. Det ble umiddelbart spekulert i at Hjermanns politiske profil og kritikk mot sittende regjering har frembrakt en utskiftning allerede etter fire år.
 • 9. februar: Barneombudets nestleder, Knut Haanes, uttaler til Dagbladet at han mener Barne- og likestillingsdepartementet ikke har spilt med åpne kort i prosessen før Hjort Kraby ble utnevnt til nytt barneombud.
 • 10. februar: Det kommer frem at Kraby tilhører det samme kvinnelige juristnettverket som barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.
 • 11.-12. februar: Ramin-Osmundsen får spørsmål om hun er inhabil i saken, etterhvert som det fremkommer stadig nye opplysninger om at hun og Hjort Kraby har hatt privat omgang som å feire fødselsdager og andre merkedager sammen. Selv hevdet Ramin-Osmundsen at hun ikke hadde "noe nært vennskap, men bekjentskap" med Kraby.
 • 13. februar: Det innkalles til pressekonferanse der det blir klart at Lovavdelingen i Justisdepartementet mener Ramin-Osmundsen ikke var inhabil i ansettelsen av Kraby. Ramin-Osmundsen har statsminister Jens Stoltenbergs tillit og blir sittende.
 • 14. februar, morgen: Kontroll- og konstitusjonskomiteenStortinget beslutter å åpne sak for å granske ansettelsen av det nye barneombudet. Beslutningen kommer etter et hastig sammenkalt møte. Det er forøvrig andre gang Ramin-Osmundsen er i komiteens søkelys, i 2006 måtte hun møte i en høring i forbindelse med MUF-saken, som førte til at hun trakk seg fra jobben som direktør i Utlendingsdirektoratet.
 • 14. februar, 17:00 Ramin-Ommundsen trekker seg som statsråd på bakgrunn av opplysninger som har kommet frem i saken: «Den 3. januar hadde jeg en samtale med en felles bekjent av meg og Ida Hjort Kraby (Anne Lise Ryel). Jeg var uforsiktig og fortalte at Kraby hadde trukket sin søknad til stillingen som barneombud. Jeg sa at dette var synd, og sa jeg mente Kraby var en sterk kandidat», sier Ramin-Osmundsen. «Denne samtalen kan ha vært en medvirkende faktor til at Kraby ba om å bli vurdert som kandidat til stillingen den 4. januar». Statsministeren sier at han fikk opplysningene torsdag morgen, og fant at de var av en slik art at det var umulig for Ramin-Osmundsen å fortsette.[2]
 • 14. februar, 19:37: I en pressemelding gjør Ida Hjort Kraby det klart at hun trekker seg fra jobben som Barneombud. – Det er ikke med lett hjerte jeg trekker en slik konklusjon. Men ut fra en helhetlig bedømmelse av hva som nå tjener barneombudet som institusjon, har jeg kommet til at den er riktig, sier Kraby i en pressemeldingen.[3]
 • 14. februar, 20:00: Anne Lise Ryel bekrefter at hun ringte Kraby etter samtale hun hadde hatt med Ramin Osmundsen i hennes bil.[4]
 • 26. februar: Tidligere Arbeiderpartistatsråd Gudmund Hernes kritiserer Ryel i Dagbladet. Han mener Ryel kunne forhindret at Ramin-Osmundsen måtte trekke seg.[5]
 • 29. februar: Anniken Huitfeldt utnevnes til ny Barne- og likestillingsminister.[6]
 • 29. februar: Anne-Lise Ryel trekker seg som kandidat til nestledervervet i Oslo Arbeiderparti.[7]

Referanser

rediger
 1. ^ Magne Raundalen og Torleiv Ole Rognum (12. februar 2008). «Bikkje med håndtvang». Innlegg i Aftenposten.no. Besøkt 15. februar 2007. 
 2. ^ P4, 14,2
 3. ^ Aftenposten, 15/2
 4. ^ P4, 14/2
 5. ^ Dagbladet 26/2
 6. ^ PM fra Statsministerens kontor 29/2
 7. ^ P4, 29/2

Kilder

rediger
Autoritetsdata