Baktruppen

Baktruppen var et kunstnerkollektiv som ble stiftet i Bergen i 1986, og offisielt oppløst 1. mars 2011. Baktruppen arbeider har bestått av teater- og danseforestillinger, kunsthappeninger, «usynlig teater», video- og lydkunst, radio, stedsspesifikk kunst og politisk motiverte aksjoner.

I boken Performance Art by Baktruppen (Kontur 2009) skriver teaterhistoriker Knut Ove Arntzen at Baktruppen er kjent for sin ironi og sin lek med avantgardistiske tilnærminger til teater og performancekunst. Deres poeng var å resirkulere aspekter av den klassiske avant-garden i et postmoderne perspektiv.

Baktruppen markerte seg gjennom kunstnerisk forskning som gikk bak det estetiske og inn i de sosiale rom. Gruppen stilte spørsmål ved teatrets ritualer, og introduserte det «ambiente rom» med en lekende og ironisk tilnærming til det postmoderne. Leken ble en ramme for kommunikasjon med publikum, og utgangspunktet for et dekonstruktivistisk syn på verden gjennom kunsten. Gjennom forestillingene ble det stilt spørsmål omkring begreper som «profesjonalitet» og «dilettanteri». En av de mange intensjonene var at alle som deltok i forestillingene skulle blande sine evner og talenter inn i en ikke-hierarkisk arbeidsstruktur; en kollektiv prosess.

Overdrivelse og forvirring er begreper som karakteriserer mange av Baktruppens arbeider. Gruppen stilte seg konstant i en gråsone mellom det velkjente og det ukjente, og opererte med en dobbel forståelse av situasjonen der de lekte med forskjellen mellom lek/alvor, fantasi/virkelighet, senter/periferi, og forskjellige forståelser av identitet. Kanskje kan man si at Baktruppens arbeider representerer det «karnevaliske» i en postmoderne form.

MedlemmerRediger

Baktruppen ble stiftet av Tone Avenstroup og Øyvind Berg i 1986. Avenstroup forlot gruppa i 1995.

Andre medlemmer:

LitteraturRediger

  • Baktruppen: Style is king. Billeddisk utgitt av Information Recordings (1999)
  • Alien 4 – All star reading. Opptak fra Alien 4, Read My Lips, Zoolounge. CD utgitt av Information Recordings (1998). Samprudksjon: Verdensteateret, Den Danske Konungen Produktioner, Baktruppen.
  • the Bar: Come on everybody. CD (1997).
  • Lærestykker. Oktober Forlag (1990).
  • Kjøter. Oktober Forlag (1989).
  • Arntzen, Knut Ove et al.: Performance Art by Baktruppen (engelsk tekst), Kontur forlag, ISBN 978-82-997687-7-1, årstall ikke oppgitt

ReferanserRediger


Eksterne lenkerRediger