Kunstnerkollektiv

Kunstnerkollektiv er et lokalmessig fellesskap, der en stiftelse eller kommune stiller lokaler til rådighet som atelier og arbeidsplass for kunstnere. Kollektivet vil ofte være kombinert med utstillings-/visningslokaler for det som blir produsert.

Lokalene vil i varierende grad være forsynt med felles utstyr, som video- og redigeringsapparater eller ovner til keramisk fremstilling, slik at deltakerne i en viss utstrekning kan dra nytte av å delta.

Dersom beliggenheten er utenfor de større sentra, og kunstnerne må bo nær hverandre, er kunstnerkoloni en riktigere beskrivelse.