Skut (båt)

(Omdirigert fra Bakskut)

Skut er den delen av en robåt som vender mot båtens ende. Man snakker nesten alltid om framskut og bakskut

En tradisjonell trerobåt har en rekke tverrstivere, såkalte band (feilaktig kalt spant). De fleste av disse står med 70–90 cm avstand, og dette mellomrommet kalles da et ro-rom. Foran og bak ro-rommene, ut mot stevnene, er nærmest trekantformede rom, som kalles skuter. Mange robåter har årefester også i skutene, i tillegg til dem i ro-rommene. Overgangene til båtstørrelsene over og under kan derfor være ganske flytende (færinger utstyrt som seksæringer, seksæringer utstyrt som firroinger osv.

Ofte er framskuten ganske lang, og den er nesten alltid høyere og bredere enn bakskuten. Når en lav, åpen båt skal møte svære bølger, er det viktig at framskuten er så lett og vid at den flyter opp over bølgetoppene. For fiskere på havet i gamle dager var det derfor viktig at framskuten var slik. Inni fjordene og blant øyene kan man derimot se robåter med både tofter og sesser i framskuten, og der man ofte legger last her.