Baker- og konditorbransjen

Baker- og konditorbransjen består av alle bedrifter knyttet til baking, fra store industribakeri til små håndverksbedrifter som produserer brød og kaker etter gamle tradisjoner eller internasjonale trender.

Bakerfaget har en lang tradisjon. Røttene går helt tilbake til Babylon, og de områdene som i dag heter Irak. Der framstilte de gjærbrød allerede for 5000 år siden. I Egypt ble denne kunsten videreforedlet gjennom korndyrking. De romerske bakerne utviklet det vi i dag kjenner som en bakerovn. I Tyskland ble det opprettet egne bakerlaug på 1200-tallet. I Norge er baking nevnt i gamle lover som Eidsivating kristenrett og Gulatingsloven. Siden den gang har kunsten å bake blitt videreutviklet. Industrialisering og den tekniske utviklingen har ført til færre håndverksbakerier og flere industribakerier.

Konditorfaget har ikke fullt så lange tradisjoner. Etter at sukkeret ble frigitt fra hoffene i Europa utviklet faget seg veldig på 1600-tallet. Kaker og fine bakverk ble allment tilgjengelig. I den første tiden ble konditoren omtalt som sukkerbaker. Konditoren var veldig nøye på at kaker og sukkerarbeider kunne utføres av faglærte konditorsvenner. I Norge ble konditorfaget et eget fag på 1800-tallet.

I tillegg til tradisjonelle baker og konditorbedrifter finnes det også en del spesialbakerier som har satset på produkter som lefser, lomper, flatbrød, pannekaker, vafler, pizza eller småkaker og kjeks. De store dagligvarene som, også selger brød og kaker, har gjort gunstige innkjøpsavtaler med de store industribedrifter.

Mesteparten av det som produseres av baker og konditorvarer i Norge selges innenlands. Bransjen er derfor ikke så avhengig av internasjonal økonomi og handelsavtaler for å overleve.

En baker har som oppgaver å lage forskjellige typer brød, boller, kringler, sukkerbrød, baguetter, loff og andre bakverk. Noen bakere jobber også i bedrifter som produserer pizzabunner eller andre halvstekte produkter.

En konditor lager kaker, søte bakverk, desserter, sjokolade, marsipan og sukkerarbeid. I tillegg lager de forskjellige typer fyll og kremer til kakene. En konditor jobber for eksempel i et konditori eller et bakeri med produksjon av konditorvarer.