Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

(Omdirigert fra BUFdir)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufdir
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert2004
DirektørMari Trommald
HovedkontorOslo
UndergrupperBufetat
MisjonBufdir skal styrke enkelt-menneskets muligheter til mestring og utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikke-diskriminering
Nettsidebufdir.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et norsk, statlig direktorat underlagt Barne- og familiedepartementet, med hovedkontor i Oslo. Direktoratet er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Bufdir ble etablert i 2004 gjennom en sammenslutning av Statens barnevern og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).

Direktoratets ansvarsområder er blant annet statlige barneverntjenester, familievernet, behandling av adopsjonssaker, behandling av søknader om billighetserstatning i barnevernet, tildeling av statlige midler til barne- og ungdomsorganisasjoner, familie og likestillingsorganisasjonene og til samlivstiltak, samarbeid med EU om ungdomsutveksling og informasjon til unge. Krisesentra og barnehagefeltet har også områder som kommer under ansvarsområdene til Bufdir.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger