Båtførerprøven

teoretisk prøve i sjømannskap

Båtførerprøven er en teoretisk prøve i grunnleggende sjømannskap i Norge. Båtførerprøven er obligatorisk for førere av enkelte fritidsbåter fra 1. mai 2010.

Det er obligatorisk for personer født i 1980 eller senere å ha bestått båtførerprøven for å føre slike båter

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Eldre personer anbefales også å ta prøven.

Det kreves ingen form for praksis i forbindelse med båtførerprøven eller for å få utstedt båtførerbevis. Dette er en åpenbar svakhet og flere båtutleieselskaper i utlandet har etter hvert blitt skeptiske til det norske båtførerbeviset. Av denne grunn har Norge inngått en avtale om innføring av et nytt båtførersertifikat, der man også innfører krav til praksis iht. til ICC "International Certificate of Competence". Dette gjelder fra 1. mai 2012.[1]

Det nye internasjonale båtførersertifikatet ICC skal utstedes på grunnlag av en dokumentert praktisk prøve som er gjennomført hos en godkjent skole. Prøven kan avlegges for seil- eller motorbåt, eller eventuelt begge deler.

Sjøfartsdirektoratet anslo at rundt 170 000 personer måtte ha bestått båtførerprøven innen 1. mai 2010. Personer som har tatt båtførerprøven tidligere, slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges. Man kan lese selv som for eksempel selvstudie eller ta et nettkurs.

Regjeringen setter samtidig i gang et arbeid som gjør det mulig å frata personer som er født før 1980 retten til å føre båt og å inndra båtførerbevis ved overtredelse av regelverket til sjøs, på tilsvarende måte som i veitrafikken.

Personer som har tatt båtførerprøven tidligere eller kan dokumentere høyere kvalifikasjoner (f.eks. fritidsskipper, også feilaktig benevnt kystskipper) kan slippe å ta båtførerprøven.

Om prøvenRediger

Pensum til Båtførerprøven består i dag av tre hovedelementer:

 1. Sjømannskap m.v.
 2. Lover og regler
 3. Navigasjon og kartlesing

SjømannskapRediger

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 1. egnet sikkerhetsutrustning i fritidsbåter og riktig bruk av denne
 2. at forskjellige båttyper kan ha forskjellige bruksområder
 3. betydningen av å ikke overbelaste båter
 4. betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke
 5. betydningen av godt vedlikehold av båt, motor, rigg og utstyr
 6. regler for sikker og forsvarlig fortøyning, samt arrangement av dregg
 7. brannfare, brannårsaker, brannslukking og forholdsregler for å forhindre brann
 8. skikk og bruk, egen atferds betydning for andres sikkerhet og trivsel
 9. viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy
 10. bruk av mobiltelefon og VHF-radio på sjøen
 11. assistanse og slep
 12. nødsituasjoner; drivanker, forholdsregler, bruk av nødsignaler, varsling, redningstjenesten mv.
 13. livredning
 14. flaggreglene
 15. ansvarsforhold og forsikringsmuligheter

Lover og reglerRediger

Kandidaten skal ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om:

 1. regler for styring og seilas
 2. lanterner og signalfigurer
 3. manøvrering under nedsatt sikt
 4. lyd- og lydsignaler
 5. nødsignaler
 6. regler for norske farvann
 7. de viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for fritidsbåter

Navigasjon og kartlesingRediger

 1. de viktigste sjømerkene, hvordan de er markert på kartet og hvordan man skal navigere i forhold til dem
 2. kartets oppbygging og symbolbruk
 3. kompassets funksjonsmåte
 4. hva som forårsaker deviasjon og misvisning, og hvordan man tar hensyn til det
 5. at ulike fyr har ulike lyskarakterer, og forstå hvordan karakterene som er gitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av fargede sektorer
 6. elektroniske hjelpemidlers muligheter og begrensninger

Kandidaten skal gjennom praktiske beregninger vise at han/hun:

 1. kan finne retninger ved hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen med kompasset
 2. kan bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overrettlinjer
 3. kan bestemme posisjonen ved krysspeiling
 4. kan beregne hastighet og utseilt distanse

Båtførerprøven kan tas som nettkurs og i regi av en rekke kursarrangører i landet. Selve prøven/eksamen må tas på et godkjent testsenter som det finnes mange av i hele landet.

Litteratur, bøkerRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger