Sjømannskap

kunnskap

Sjømannskap er kunnskap om å mestre bruk av større og mindre fartøy og det inkluderer flere fag og ferdigheter. Blant disse er navigasjon, sjørett, meteorologi, skipsføring, samband og havari (brannslukning, havsnød, redning m.m.).

Handelsfartøy møter ekstrem bølge i Biscayabukten, under slike forhold blir sjømannskapet satt på prøve

Et fag fra tidligere tiders sjømannskap er kunnskap om tauverk og tauarbeid, som spleis og knuter.

LitteraturRediger