Avioniker

En avioniker er en person som arbeider med luftfartselektronikk, avionikk.[1]

Avionikerelev i arbeid på en Piper Cheyenne

Avionikerens arbeidsoppgaver består i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service, vedlikehold og testing av elektriske, elektroniske og digitale komponenter utmontert av luftfartøyet, og elektriske og elektroniske systemer i luftfartøyet.[2]

UtdanningRediger

En avioniker er utdannet innen flyelektronikk med fagbrev som dokumentasjon. Dette er et fem-årig løp, hvor tre år er i den videregående skole og to er i lære. Utdanningsprogrammet er: Videregående trinn 1 Elektrofag, VG2 Flyfag og VG3 Avionikerfaget. Etter disse tre årene er det to år i lære, enten i et sivilt flyselskap eller i Forsvaret[3]. I løpet av læretiden taes fagprøven, som gjerne er delt opp i flere perioder. Ved bestått fagprøve får eleven et avioniker-fagbrev. Arbeidsoppgavene til en avioniker er reparasjon, inspeksjon, modifikasjon samt feilsøking, direkte på et luftfartøy, eller i spesialverksteder.

Internasjonal godkjent utdannelseRediger

For å opprettholde og ivareta flysikkerheten i Europa, har EU etablert et eget organ, EASA. Norge ble medlem av EASA, European Aviation Safety Agency, den 1. juni 2005. I Norge finnes det tre godkjente EASA-skoler innen avionikk. Dette innebærer at de tilfredsstiller EASA sine Part-147- og Part-66-krav.

Parallelt med fagbrevutdannelsen, tilbyr de tre EASA-godkjente Part-147-skolene en internasjonal godkjent utdannelse. Godkjennelsen er gitt av Luftfartstilsynet og innebærer en grundig gjennomgang av skolen og kvalitetssikring av denne.

Elever må da ha karakteren 75% = bestått, eller bedre på samtlige eksamener fra videregående skole (i alt 12). Alle eksamener er av flervalgstypen, der et av tre alternativer er rett. Antall spørsmål til eksamen varierer fra 20 til 130, alt etter hvilket fag det er.

Flytekniker B2Rediger

Mange avionikere vil i løpet av karrieren sin bli videreutdannet til flytekniker. Det er som regel arbeidsgiver som avgjør hvem som er egnet til å bli flytekniker, ut ifra personlig egnethet, men det stilles også noen formelle krav fra Luftfartstilsynet:

  • Aktuelle kandidater må ha karakteren 75% = bestått, eller bedre på samtlige eksamener fra videregående skole (i alt 12).
  • Kandidaten må ha minst 2 års erfaring fra flyvedlikehold.
  • Kandidaten må være fylt 21 år.

Etter å ha bestått typekursets eksamener og gjennomført jobbtrening, vil den aktulle kandidaten være autorisert flytekniker B2 i henhold til det europeiske luftfartsorganet EASA.

Dette medfører at man får CRS (Certificate of Release To Service ) for aktuell flytype. Det er med denne autorisasjonen man signerer i luftfartøyets loggbok når en jobb er utført, og erklærer luftfartøyet for flygedyktig.

Autorisasjonen gir også rett til å godkjenne og signere en avionikers arbeid. Den som har bestått typekurs, og innehar CRS på en Boeing 737, vil ikke være flytekniker på for eksempel en Boeing 757. Det kreves typekurs for hver flytype.[4]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger