Austevoll prestegjeld

Austevoll prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Fana prosti. Det omfattet sogn i Austevoll kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Austevoll kirke.

Austevoll kirke

Austevolls kirkesogn er nå en del av Austevoll kirkelige fellesråd, og underlagt Fana prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Sandtǫðru eller Austrvǫllr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Austevoll antas å være lagt under Sund i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.

Ved kgl.res. av 22. oktober 1909 ble Sund prestegjeld delt slik at annekssognene Austevold og Møgstir dannet et eget Austevold prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1910.[3][4]

Ved kgl.res. av 26. april 1963 ble de delene av Fitjar kommune og prestegjeld beliggende på Huftarøy lagt til Austevoll sogn og delene på Selbjørn til Møkster sogn, gjeldende fra 1. januar 1964.[5]

Ved avviklingen bestod Austevoll prestegjeld av menighetene i Austevoll og Møkster.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 251. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 80. 
  3. ^ «Norsk Kundgjørelsestidende 1909.11.10». Norge;Oslo;;Oslo;;;;. 19091110. s. 1.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  5. ^ Eide, Arne (1998). Bekkjarvik kyrkje 100 år. no#: Austevoll sokneråd. s. 41. 
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.