Åpne hovedmenyen

Arnmødlingene eller Arnungene («ørnungene») var en norsk stormannsætt. Ættens hovedsete ble regnet for å være GiskeSunnmøre, men ellers eide ættens medlemmer de store godsene Austråt og Bjarkøy. Ifølge gamle genealogier var slektens stamfar en Finnvid «den funne», som skulle ha fått sitt tilnavn fordi han var funnet i et ørnerede, der han lå innsvøpt i silke. Hans sønnesønn skal ha vært en Arnmod jarl, som ga ætten navnet «arnmødlingene». Hans sønn Arne, som omtales som den første eieren av Giske, levde på Olav den helliges tid og var dennes venn og lendmann. Også Arnes sønner, Kalv, Finn, Torberg og Arne spilte en fremtredende rolle i den samme tidens historie. Fra de to sistnevnte stammer de to hovedgrenene av slekten, Giske- og Bjarkøy-ætten.

Flere av ættens medlemmer ble kongelig gift. Finn Arnessons datter Ingebjørg ble gift med Malcolm III av Skottland, og ble mor til Duncan II av Skottland. Torberg Arnessons datter Tora ble gift med, eller ble frillen til, Harald Hardråde, og mor til kongene Magnus II Haraldsson og Olav Kyrre.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Bratberg, Terje. (2015, 2. mars). Arnmødlingætten. I Store norske leksikon. Hentet 3. februar 2017.

KilderRediger