Aristeasbrevet er et hellenistisk skrift fra 200-tallet f.Kr., et av pseudepigrafiene. Den jødiske oldtidshistorikeren Josefus nevner brevets forfatter, Aristeas, og dessuten brevets mottager, Filokrates, i sine nedtegnelser.

Begynnelsen av Aristeas'brev til Filokrates. Biblioteca Apostolica Vaticana, 1000-tallet.

Over tyve manuskripter av brevet er bevart, og verket nevnes ofte og siteres i andre tekster. Brevets forfattere forteller om hvordan kongen av Egypt, antagelig Ptolemaios II Filadelfos, av sin bibliotekar Demetrius Phalereus oppfordres til å få oversatt den hebraiske Bibelen til gresk. Den greske betegnelsen på den hebraiske Bibelen er Pentateuk.

Brevets hensikt

rediger

Brevets forfatter er sannsynligvis en jøde, formodentlig bosatt i Alexandria, som har ønsket å gi en tendensiøs skildring av hvordan oversettelsen som ble kjent som Septuaginta ble til. Etter råd fra Demetrios av Faleron, forstander for biblioteket i Alexandria, skal Ptolemaios ha sendt et følge, som Aristeas også deltok i, med kostelige gaver til ypperstepresten Eleazar i Jerusalem. Utsendingene fremsatte en anmodning fra Ptolemaios til om å sende ham menn som kunne oversette den jødiske loven, det vil si de fem Mosebøkene, til gresk. Eleazar sendte da 72 mann til øya Faros, der de i løpet av 72 dager fullførte oversettelsen.[1]

Aristeasbrevet er et typisk hellenistisk litteraturprodukt, som fra et språklig synspunkt er viktig som eksempel på koinespråket.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Svensk Uppslagsbok’’, bind 2, 1947–1955. (spalte 214)

Se også

rediger