Åpne hovedmenyen
Begynnelsen av Aristeas'brev til Filokrates. Biblioteca Apostolica Vaticana, 1000-tallet.
Aristeas, Epistula ad Philocratem (BSB Clm 627).jpg

Aristeasbrevet er et hellenistisk skrift fra 200-tallet f.Kr., et av pseudepigrafiene. Josefus nevner brevets forfatter, Aristeas, og dessuten brevets mottager, Filokrates.

Over tyve manuskripter av brevet er bevarte og verket nevnes ofte og siteres i andre tekster. Brevets forfattere forteller om hvordan kongen av Egypt, antagelig Ptolemaios II Filadelfos, av sin bibliotekar Demetrius Phalereus oppfordres til å oversette den hebraiske Bibelen til gresk: Pentateuken.

Brevets hensiktRediger

Brevets forfatter er sannsynligvis en jøde, formodentlig bosatt i Alexandria, dom har ønsket å gi en tendensiøs skildring av oppkomsten av Septuaginta. På tilrådrn av Demetrios av Faleron, forstander for biblioteket i Alexandria, sall Ptolemaios ha sendt en med rike gaver utrustet beskikning, i vilken også Aristeas deltok, til ypperstepresten Eleazar i Jerusalem med et ønske om at denne ville ende ham menn som kunne oversette den jødiske Lov, det vil si de fem Mosebøkene, til gresk. Eleazar sendte da 72 mann som på øya Faros så på 72 dagar fullbyrdet oversettelsen.[1]

Aristeasbrevet er et typisk hellenistisk litteraturprodukt, fra språklig synspunkt viktig som eksempel på koinespråket.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Svensk Uppslagsbok’’, Band 2, 1947–1955. (spalte 214)

Se ogsåRediger