Arendal politikammer

(Omdirigert fra Arendal politidistrikt)

Arendal politikammer var et politikammer i Aust-Agder. Fra 2002 ble Arendal politidistrikt en del av det nyopprettede Agder politidistrikt, med Arendal Politistasjon som en del av Driftsenhet Øst[1].

HistorikkRediger

I 1738 fikk byfogdene myndighet som politimestre i de byene der særskilte politimesterembeter ikke var opprettet. I lang tid var byfogden i Arendal samtidig politimester. Ved kongelig resolusjon 1875 fikk Arendal et eget embete som politimester, løsrevet fra byfogdembetet.

For å gjennomføre lov om delvis omordning av det sivile embetsverk 21. juli 1894 nr. 5, ble det i 1897 bestemt å opprette flere nye politimesterembeter inkludert Østre Nedenes politimesterembete. Embetsdistriktet skulle omfatte Risør by og Holt sorenskriveri, inkludert Tvedestrand. Politimesteren i Arendal ble tillagt et distrikt bestående av Nedenes og Sand sorenskriverier, samt Grimstad og Lillesand. Bestemmelsene ble ikke gjennomført etter planen, ettersom politimesterfunksjonene fortsatt ble skjøttet av lensmenn, byfogder og sorenskrivere i byene og ladestedene utenom Arendal. Lovene fra 1894 og 1897 ble først satt i verk for Aust-Agder fra 1919. Politimesteren i Arendal fikk da kun ansvar for politimesterforretningene i Nedenes sorenskriveri, mens politimesterforretninger for de øvrige delene av Aust-Agder var underlagt andre embeter.

Fra 1937 ble politimesterfunksjonen i Risør tillagt en nyopprettet stilling som politifullmektig ved Arendal politimesterembete med bopel i Risør. Grimstad og Lillesand ble lagt til Arendal politidistrikt fra 1. oktober 1937.

Arendal politikammer ble fra 1. januar 2002 en del av det nyopprettede Agder politidistrikt.[2]

 Politimestere ved Arendal politikammerRediger

 • Nicolai Heinrich Jæger, 1816-1846
 • Iver Steen Thomle, 1846-1849
 • Jebs Obel Praem, 1849-1855
 • Jacob Henning Vetlesen, 1857-1874
 • Claus Andres Urbye, 1875-1880
 • Leonard Elisar Holmboe, 1881-1888
 • Christoph Heinrich Holfeldt, 1881-1894
 • Hilmar Krogh, 1895-1905
 • Sigvald Sevalsen, 1905-1916
 • Theodor Dahm Møinichen, 1917-1919
 • Christoph Heinrich Holfeldt, 1919-1921
 • Theodor Dahm Møinichen, 1921-1942
 • Trygve Gårdbo, 1942-1944
 • Wilhelm Due, 1944 – 1945
 • Erling Skjelver, 1945
 • Nils Onsrud, 1945-1962
 • Gulbrand Nyhus, 1963-1981
 • Finn Steinkopf, 1982-1999
 • Ole Petter Parnemann, 1999-2001

ArkivRediger

Arkivet etter Arendal politikammer har i tre omganger blitt avlevert til Statsarkivet i Kristiansand. De tre arkivdelene har per 2014 et samlet omfang på 222 hyllemeter, hvorav det eldste arkivmaterialet strekker seg tilbake til 1805.

ReferanserRediger

 1. ^ «Politi.no - Om Agder politidistrikt». www.politi.no. Arkivert fra originalen 20. desember 2012. Besøkt 10. august 2016. 
 2. ^ «Arkivportalen.no - Aktørdetaljer». arkivportalen.no. Arkivert fra originalen 23. august 2016. Besøkt 10. august 2016.