Arbeidsmiljøprisen

Den Norske Arbeidsmiljøprisen er en norsk pris som deles ut årlig av en selvstendig stiftelse som ledes av Arbeidsmiljøsenteret. Prisen deles ut i forbindelse med Arbeidsmiljøkongressen, vanligvis med Arbeidsministeren til stede.

Styret i stiftelsen består av:

En representant fra Arbeidstilsynet

En representant HMS Faglig Forum

En representant Arbeidsmiljøsenteret.

Den opprinnelige Arbeidsmiljøprisen

Dette er den originale Arbeidsmiljøprisen i Norge, og det var i 1961 at prisen ble delt ut for første gang. Den gang var navnet”Forsikringsselskapet Sigyns Jubileumsfond for forslag til vernetiltak i arbeidslivet”. Det var i forbindelse med Sigyns 75-årsjubileum at selskapet donerte 50.000 kroner til Vern og Velferd (i dag: Arbeidsmiljøsenteret). Pengene skulle avsettes som et fond til premiering av vernetiltak. Ved Vern og Velferds jubileumsfest i Oslo rådhus 7. oktober 1961 ble de første tre prisene delt ut.

Nyere prismottakereRediger