Antikvarisk oppmålingskartotek

Antikvarisk oppmålingskartotek inneholder informasjon om oppmålinger av gamle norske hus og anlegg. Oppmålingstegninger er en viktig kilde til informasjon om vår byggeskikk. Flere av de oppmålte bygningene finnes ikke lenger, eller de er endret, slik at oppmålingstegningene, i tillegg til fotografier, kan være eneste dokumentasjon av huset slik det en gang sto.

Eksempel på tegning som er registrert i Antikvarisk oppmålingskartotek

Oppmålingstegninger finnes spredt i flere arkiver, både i Norge og utlandet. På 1950-tallet ble mange av disse tegningene registrert i ett felles kartotek, under ledelse av Arne Berg. De fleste registrerte oppmålingene er av bygninger med en viss antikvarisk verdi. I kartoteket finnes også informasjon om tegninger av enkelte planlagte hus (fra før 1850-tallet), som aldri ble oppført. I tillegg er det registrert noen gamle prospekter, kart og andre tegninger som ikke er utført som oppmålinger. Informasjon om tegningstype og -måte er gjort for hver registrering.

Kartoteket består av omtrent 8000 kort med informasjon om bygningsoppmåling og tilhørende oppmålingstegninger som finnes ved Borgarsyssel Museum, Riksantikvaren, Norsk Folkemuseum, Glåmdalsmuseet, De Sandvigske Samlinger, Drammens Museum, Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Stavanger Museum, Bygningssjefens kontor i Stavanger, Universitetet i Bergen, Historisk Museum, "Gamle Bergen", Bergens arkitektforenings oppmålingsarkiv, Norges Tekniske Høgskole (NTH (senere NTNU Universitetsbiblioteket), Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag, Bygningssjefens kontor i Trondheim. I tillegg tegninger fra noen private aktører.[1]

Oppmålingskartoteket ble opprinnelig ført i fire komplette eksemplarer. De ble plassert hos eierne av de fleste oppmålingstegningene:

Etter at prosjektet med å lage kartoteket var over midt på 1950-tallet, er flere tegninger kommet til i de ulike samlingene. På det første kortet i kartoteket skrev Arne Berg i 1956: «Når nye teikningar kjem inn i arkiva må den som står for arkivet gjera vel å gje melding om dette til dei andre som har kartoteket slik at alle eksemplar kan haldast ajour». Dette er ikke fulgt opp, så kartotekene er ikke lenger like.

ANTONRediger

 
ANTONs logo.
Formgitt av Kj. Lie & Tor M. Hetland

ANTON er en digitalisert utgave av NTNU UBs utgave av Antikvarisk oppmålingskartotek (AOK). Navnet er et akronym for Antikvarisk oppmålingsbase for norske hus. Basen ble utviklet som en del av prosjektet NAP - Norsk arkitekturportal. Kartotekkortene i AOK ble skannet uten noen form for OCR-behandling. Noe informasjon ble lagt til, slik at for eksempel bygningsnavn og kommune er søkbart. Resten av informasjonen om den enkelte oppmåling og plassering av originaltegningene, kan man lese ut fra det skannete kortet.

I 2017 ble databasen flyttet fra BIBSYS til Arkivportalen. Søkemulighetene ble dermed noe redusert.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b N.N. (28. april 2017). «A-0438 – Antikvarisk oppmålingskartotek (ANTON)». Arkivportalen. Besøkt 8. november 2018. 

LitteraturRediger

  • Berg, Arne. "Antikvarisk oppmålingskartotek" I: Museumsnytt, 1956, nr. 4, s. 9-11
  • Berg, Arne. "Antikvarisk oppmålingskartotek" I: Årbok (Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring), årg. 112 1957, s. 145-152

Eksterne lenkerRediger