Angelusmeditasjonen er en preken som holdes av pavensøndager og enkelte andre helligdager. Den har sitt navn etter angelusbønnen, og holdes i forbindelse med denne, klokken tolv på dagen.

Arrangementene er åpne for alle, men på grunn av den store mengden mennesker som samles på Petersplassen er det nødvendig å skaffe gratis adgangstegn på forhånd. Da meditasjonen holdes fra et vindu i det pavelige palass kommer tilhørerne ikke like nær paven som under en onsdagsaudiens, men for mange, både katolikker og ikke-katolske turister, er dette en kjærkommen anledning til å se paven.

Det starter med at paven leder angelusbønnen, etterfulgt av meditasjonen. Temaet for denne er gjerne aktuelle hendelser. Etter prekenen hilser paven pilegrimsgrupper som har meldt sin ankomst og velsigner de fremmøtte.

Ettersom meditasjonene utgis i ettertid regnes den som en særkategori av pavelige skriv.