Onsdagsaudiens

Onsdagsaudiens er den åpne audiensen en pave holder i Roma hver onsdag, såfremt han ikke er bortreist eller syk, eller det faller en viktig festdag på onsdagen slik at det i stedet feires en pavelig messe. Den holdes enten på Petersplassen eller i Vatikanets audienssal.

Audiensene er åpne for alle, men da det er svært mange som ønsker å komme er det nødvendig å skaffe et gratis adgangstegn på forhånd. Da audiensene for mange er den beste muligheten til å komme i rimelig nærhet til paven, er de svært populære ikke bare blant katolikker, men også blant andre tilreisende til Roma, og det er ikke uvanlig at hoteller skaffer til veie adgangstegn som deles ut til gjestene. I senere år er det satt opp storskjermer i forbindelse med audiensen.

Under audiensen hilser og velsigner paven de fremmøtte på forskjellige språk. Deretter holdes en preken, som gjerne gjentas på flere språk, hvor paven tar opp et aktuelt tema. Pilegrimsgrupper kan på forhånd melde sin ankomst, og får da ofte en spesiell hilsen fra paven mot slutten av audiensen. I motsetning til pavelige messer har audiensen et veldig livlig preg, med store pilegrimsgrupper som høylytt prøver å tiltrekke seg pavens oppmerksomhet.

Preknene fra onsdagsaudiensen publiseres alltid, og regnes derfor som en særkategori av pavelige skriv.