Om befolkningslova (orig. An Essay on the Principle of Population) er en bok som først ble utgitt anonymt i 1798. Forfatteren ble snart etter identifisert som Thomas Malthus.

Et essay om prinsippene for befolkning
orig. An Essay on the Principle of Population
Forfatter(e)Thomas Malthus
SpråkEngelsk
Utgitt1798
Originalutgave1798
Norsk utgave1975

Bokens hovedbudskap er det Malthus kalte «befolkningslov», som går ut på at en voksende befolkning ville føre til økende tilgang på arbeidskraft, hvilket igjen ville medføre lavere lønner, og til slutt fattigdom. Han påpekte videre at uhindret befolkningsvekst er eksponentiell, mens mattilgangen bare øker lineært. Dette misforholdet vil etter hvert resultere i epidemier og sultkatastrofer.

Den fullstendige tittelen til førsteutgaven lød An Essay on the Principle of Population: as it Affects the Future Improvement of Society. With Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers («Et skrift om befolkningsloven, slik den påvirker den fremtidige forbedringen av samfunnet. Med kommentarer til hr. Godwins, marki Condorcets og andre forfatteres spekulasjoner»). Boken kom i Malthus’ levetid med seks utgaver, som ble mer og mer omfangsrike: 11798 (396 s.), 21803 (610 s.), 31806 (to bind, 505 + 559 s.), 41807 (to bind, 580 + 484 s.), 51817 (tre bind, 496 + 507 + 500 s.), 61826 (to bind, 535 + 528 s.). Fra og med den andre utgaven ble undertittelen endret, slik at tittelen ble An Essay on the Principle of Population, or, A View of its Past and Present Effects on Human Happiness. With an Inquiry into our Prospects Respecting the Future Removal or Mitigation of the Evils which it Occasions («Et blikk på [befolkningslovens] tidligere og fremtidige påvirkning av menneskelig lykke. Med en undersøkelse av våre muligheter for i fremtiden å fjerne eller lindre ondene som [befolkningsloven] medfører»). De første fire utgavene ble utgitt av Joseph Johnson, de senere av John Murray, begge i London. Den norske (utdragsvise) oversettelsen Om befolkningslova ble utgitt på Samlaget i 1975.

Betydning

rediger

Selv om det ikke var den første boken som omhandlet befolkning, var det lenge det mest betydningsfulle verket innen området. Malthus innførte begrepet om kampen for tilværelsen, som kom til å prege samfunnsdebatten spesielt i Storbritannia i over hundre år. Bokens budskap la grunnlag for malthusianismen, dvs. ulike strømninger som prøvde å begrense befolkningsvekst.

Boken har også spilt en nøkkelrolle i utviklingen av teorien om evolusjon ved naturlig seleksjon. Både Charles Darwin og Alfred Russel Wallace forstod (uavhengig av hverandre) betydningen av «kampen for tilværelsen» i naturen etter å ha lest Malthus’ essay. Darwin beskrev naturlig seleksjon som «Malthus’ lære anvendt på hele dyre- og planteriket» (Artenes opprinnelse, 1859, s. 5).

Eksterne lenker

rediger