Kampen for tilværelsen

Kampen for tilværelsen er den vanlige norske oversettesen av de engelske frasene struggle for existence og struggle for life. Begrepet ble innført av Thomas Robert Malthus i sitt Essay on the Principle of Population (1798). Det hadde, sammen med Thomas Hobbes’ «alles kamp mot alle», stor betydning i samfunnsdebatten i victorianismens Storbritannia.[1] Begrepet har vært problematisk fordi enkelte ideologier har fremstilt kampen for tilværelsen ikke bare som en beskrivelse av en faktisk tilstand, men også som et ideal for menneskelige samfunn (se sosialdarwinisme).

Bruk av begrepet hos Darwin rediger

I dag forbindes begrepet gjerne med Charles Darwin, som overtok det fra Malthus. Det forekommer allerede i tittelen til Darwins bok Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg, eller begunstigede rasers opprettholdelse i kampen for tilværelsen. Darwin gjorde tydelig rede for den «vide og metaforiske betydningen» som han tilla frasen, at det altså slett ikke bare var snakk om fysisk kamp mellom to individer, men at f.eks. også «en plante på randen av en ørken sies å kjempe for livet [struggle for life] mot tørken»[2]. Den norske oversettelsen av struggle for existence/life som «kampen for tilværelsen» kan derfor sies å være mer ledende enn originalen, som også kunne gjengis mer nøytralt som «strevet for å overleve».[3] I dag brukes begrepet økologisk konkurranse for å beskrive dette fenomenet. Konkurranse tar i naturen sjelden formen av «alles kamp mot alle», fordi samarbeid både innen og mellom arter (altruisme, mutualisme) kan gi konkurransefortrinn, noe også Darwin påpekte.[4]

Darwin selv støtta ikke opp under noen normativ tolkning av kampen for tilværelsen. Han mente bl.a. at rike var moralsk forplikta til å hjelpe de fattige, selv om dette innebar en opphevelse av kampen for tilværelsen.[3][4]

Referanser rediger

  1. ^ Gale, B.G. (1972). «Darwin and the concept of a struggle for existence: a study in the extrascientific origins of scientific ideas». Isis (Chicago). 63: 321–344. 
  2. ^ Darwin, C. (1998). Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg eller de begunstigede rasenes bevarelse i kampen for tilværelsen. Oslo: Dagens bøker.  [s. 49] Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. London: Murray.  [s. 62]
  3. ^ a b Sandvik, H. (2012). «Darwin og ismene. Var Darwin ideolog?». Naturen. 136: 265–306. 
  4. ^ a b Engels, E.-M. (2005). «Charles Darwin's moral sense – on Darwin's ethics of non-violence». Annals of the History and Philosophy of Biology. 10: 31–54. 

Se også rediger