Amtsinspektører var en stilling som ble opprettet ved folkeskoleloven av 1889. Det ble da anledning til å ansette amtssinpektører i hver amtskommune (fylkeskommune fra 1919). Amtsinspektørene skulle hjelpe amtsskolestyret i tilsynsoppgavene på skolefeltet. Amtsinspektørene skiftet navn til fylkesinspektører i 1919. Ordningen med fylkesinspektører ble tatt bort ved folkeskoleloven av 1959.

Amtsinspektør
Nytt navnFylkesinspektør fra 1919
OppgaverTilsynsoppgaver på skolefeltet på vegne av amtsskolestyret
Opprettet1889
LovhjemmelLov om folkeskolen paa Landet av 26. juni 1889
Nedlagt1959 (Lov om folkeskolen , 10. april 1959)
ForvaltningsområdeSkole, utdanning
ForvaltningsnivåFylkeskommune

Historie rediger

Ved Lov om Folkeskolen paa Landet av 26. juni 1889 ble det opprettet amtsskolestyrer i hvert amt. Amtsskolestyrene skulle ivareta amtets oppgaver på skolefeltet, deriblant avgi forslag til bruk av amtsskolekassens midler og føre tilsyn med amtets folkeskoler og fortsettelsesskoler. Til å hjelpe seg med tilsynsoppgavene kunne amtsskolestyret ansette en amtsinspektør og fastsette dennes oppgaver (§ 70). Amtsinspektørene skulle rapportere om sin virksomhet til amtsskolestyrene. I 1919 skiftet amtsskoleinspektørene navn til fylkesinspektører.

Ordningen med fylkesinspektør var ikke obligatorisk, og det var ikke mange fylker som opprettet disse stillingene. Rundt 1960 var det bare to fylker som hadde opprettet stillinger for fylkesskoleinspektører; Nordland og Vestfold. To andre igjen hadde ordninger med egne kontorsjefer som skulle ta hånd om fylkesskolestyrets saker. Andre igjen hadde sekretærer, gjerne i deltidsstillinger, som betjente fylkesskolestyret. I de øvrige fylkene var det fylkesskolestyrets formann som utførte både forberedende saksbehandling og sekretærarbeid for fylkesskolestyrene. I Lov om folkeskolen av 10. april 1959 ble bestemmelsen om fylkesinspektører tatt bort.

Arkiv rediger

I og med at ordningen med amtsinspektører ikke ble utbredt i særlig grad, er det begrenset med arkivmateriale etter denne. For de fylkene som hadde opprettet stillinger som amtsinspektør, vil eksisterende arkivmateriale være avlevert det respektive statsarkiv. Det kan også være relevant dokumentasjon i fylkesarkivet.

Se også rediger

Kilder rediger

  • Lov om Folkeskolen paa Landet, 26. juni 1889
  • Lov om folkeskolen, 10. april 1959

Litteratur rediger

  • Odd Asbjørn Mediås: Skoledirektørembetet i Norge 1860-1992. KUD 1996