Aluminiumsverk, fabrikkanlegg for produksjon av aluminium. Anlegget består av flere ulike deler:

  • Likeretter, for omforming av spenningen fra vekselstrøm til likestrøm.
  • Elektrolyse, hvor selve aluminiumproduksjonen foregår. Råstoff er aluminiumoksid.
  • Støperi, hvor råaluminium blir renset og tilsatt legeringselementer før det blir støpt ut som aluminiumlegeringer.
  • Klargjøring, innstøping og håndtering av anoder. (pre-bake anlegg).
  • Enkelte verk har også anlegg for produksjon av anoder (pre-bake) og anodemasse (Søderbergprosessen).
  • Kaianlegg for ilandføring av råvarer samt for utskiping av ferdige produkter.
Hydro Aluminium i Sunndal, sett fra toppen av Litlkalkinn (1389 moh.) Foto:Carl S. Bjurstedt

Produksjon av aluminium er kraftkrevende, noe som har gjort at aluminiumsverkene tradisjonelt har blitt plassert der det er god tilgang på energi. Norge har tradisjonelt hatt store vannkraftsressurser, noe som har gjort landet godt egnet for aluminiumproduksjon.

I Norge finnes det aluminiumverk på følgende steder (fra sør til nord):

I tillegg finnes det et spesialverk for produksjon av høyren aluminium på Vikeland i Vennesla kommune. Stedet forveksles ofte med Vigeland som ligger i Lindesnes kommune. Aluminium fra Vennesla står oppført i Guinness rekordbok som verdens reneste aluminium.[trenger referanse]

Se også rediger