Aluminiumklorid

kjemisk forbindelse

Aluminiumklorid, AlCl3, er en kjemisk forbindelse av aluminium og klor. Det opptrer vanligvis med en hvit farge, men inneholder ofte jern som gir gul farge. Den ble tidligere betraktet som et salt, men atomene bindes sammen av kovalente bindninger. I fast tilstand bygger bindningena et nettverk uten avgrensede molekyler.

Aluminiumklorid (vannfri)
Identifikatorer
CAS-nummer7446-70-0
ATC-nummerD10AX01
Kjemiske egenskaper
FormelAlCl3
Molar masse133,341 g/mol
UtseendeHvitt eller lysegult pulver
Tetthet2480 kg/m3
Smeltepunkt192,6 °C
Kokepunkt180 °C
Løselighet458 g/l (vann 20 °C)
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−704.2 kJ/mol
Molar entropi So298109.3 J/mol·K
Varmekapasitet, C91.1 J/mol·K
Farer
LD50380 mg/kg (rotte oralt)
Relatert
Andre anionerAluminium fluorid, Aluminium bromid, Aluminium jodid
Andre kationerBor triklorid, Gallium triklorid, Indium(III)klorid, Magnesium klorid
Aluminiumklorid (heksahydrat)
Identifikatorer
CAS-nummer7784-13-6
Kjemiske egenskaper
FormelAlCl3
Molar masse241,432 g/mol
UtseendeFargeløs vannløsning
Tetthet2398 kg/m3
Smeltepunkt100 °C
Kokepunkt180 °C
Løselighet458 g/l (vann 20 °C)
Farer
LD503311 mg/kg (rotte oralt)

Anhydrert

rediger

Anhydrert AlCl3 er sannsynligvis den mest utbredte Lewis-syren, og er også en av de kraftigste. Forbindelsen har utbredt bruk i kjemisk industri som en katalysator i Friedel-Craft reaksjoner.

Hydrert

rediger

Utdypende artikkel: Aluminiumklorid heksahydrat

Hydrert AlCl3 (aluminiumklorid heksahydrat) brukes i lave konsentrasjoner som virkestoff i de aller fleste antiperspiranter mot svette[1] (som ikke må forveksles med deodoranter).

Ekstra effektive antiperspiranter inneholder en høyere andel aluminiumklorid, opptil 25%. Disse har langt bedre effekt hvis man svetter mye, og selges under merkenavn som Aco og Lauga 25%.[2]

Se også

rediger

Referanser

rediger