Åpne hovedmenyen
Typisk refleksivitet for kortbølget (solar) stråling for noen overflater.[1]
Objekt eller stoff Refleksivitet [%]
Tørr nysnø 70–90
Gammel våt snø 35–65
Ørkensand 25–40
Tørr vegetasjon 20–30
Løvskog 15–25
Gress 15–25
Hav (lav sol) 10–70
Bart jordsmon 10–25
Barskog 10–15
Hav (høy sol) <10


Albedo er et mål på refleksjonen til en flate eller et legeme. Det er forholdet mellom reflektert elektromagnetisk stråling og den innkommende stråling. Forholdet representeres vanligvis fra 0% til 100%, eller fra 0 til 1, og er viktig i klimatologi og astronomi. Forholdet avhenger av frekvensen på strålingen: uforbeholdent viser det til gjennomsnittet over et spektrum av synlig lys. Albedo avhenger også av innfallsvinkelen til strålingen: uforbeholdent normal innfallsvinkel. Nysnø har høy albedo: opp til 90%. Havoverflaten har lav albedo. Jorda har en gjennomsnittlig albedo på 37-39%, mens Månen har albedo på omtrent 12%. I astronomi kan albedo til satellitter og asteroider brukes til å antyde sammensetningen av overflaten.

Menneskelig aktivitet har endret albedoen ved avskoging og jordbruk på ulike areal på kloden. Det er vanskelig å beregne effekten av dette på global skala, og det er ikke klart om disse endringene har bidratt til å øke eller minke den globale oppvarmingen.

  1. ^ Petty, Grant W. (2006). A First Course in Atmospheric Radiation. Second Edition. Madison, Wisconsin, USA: Sundog Publishin. s. 123–124. ISBN 978-0-9729033-1-8.