Refleksjon (fysikk)

Ordet Refleksjon er avledet fra latin, og betyr rett oversatt: tilbakekastelse.

Animasjon av speilende lysrefleksjon.

Refleksjon i fysikken handler om at en bølgefront i grenseflaten mellom to ulike stoff som endrer retning på en slik måte at den kastes tilbake til mediet som den kom fra.

Både lys, lyd og bølger i vann kan reflekteres slik.

Lysrefleksjon

rediger
 
Lys reflektert i vann.

Når lys reflekteres fra et legeme, innebærer det at lyset som treffer overflaten av et legeme, sendes ut igjen fra overflaten i stedet for å bli absorbert av legemet.

Lysrefleksjon kan være speilende (som i et blankt speil) eller diffus (som på en hvit, matt overflate).

Ved speilende refleksjon reflekteres lyset i en reflektert vinkel som er like stor, men på motsatt side i forhold til innfallsloddet på den reflekterende flaten, som innfallsvinkelen.

Ved diffus refleksjon spres lyset ut igjen i alle retninger. Det er derfor en hvit vegg, i motsetning til et speil, ser hvit ut — når den treffes av hvitt lys — uansett hvilken vinkel man betrakter veggen fra, og uansett hvilken vinkel lyskilden har i forhold til veggen.