Akershus (avis)

Akershus var en lokalavis for Lillestrøm og Romerike. Det første nummeret ble utgitt 10. april 1886, og avisen fikk etter hvert tre utgaver per uke. 23. desember 1966 ble avisen lagt ned.

Stortingsmann og gårdbruker, Anders Jørgensen Veum, oppfordret boktrykker Jens Saugstad til å etablere trykkeri i Lillestrøm og utgi avis for regionen. Veum mente at avisene i området hadde for lite stoff fra Lillestrøm, nabobygdene og Romerike. Ansvarlig redaktør ble stortingsmann Karender Dieseth fra Ås. Dieseth representerte Venstre og avisen var derfor opprinnelig en Venstre-avis, og Venstres amtsforening stod bak utgivelsen. Undertittelen til avisen den første tiden var Liberalt Blad for Akershus Amt.

Avisen fikk en svak start med få abonnenter og allerede høsten 1886 ble det brudd mellom Saugstad og amtsforeningen om betaling av redaktørlønna. Høyrepolitikere dannet da et aksjeselskap som overtok eierskapet, men økonomien ble ikke bedre. Saugstad overtok eierskapet og redaktørrollen. Avisen gikk stadig bedre blant annet som følge av styrket økonomisk konjunktur, økt annonsetilgang og støtte fra sagbrukseierne. Avisen fortsatte som høyreorgan.

Boktrykker og redaktør Saugstad døde i 1893. Hans kone Bertha Saugstad overtok trykkeriet og stod for utgivelsen fram til 1901. Hun solgte avisen til boktrykker Magnus Arnesen som drev den til 1915. Avisens ble igjen drevet av et aksjeselskap og opplaget økte til 3000 i 1920, før det falt til 2500 i 1932 og i 1959 var det gått ned til 1470. Avisen ble avviklet den 23. desember 1966.

Kilder og litteraturRediger

  • Forr, Gudleif: «Akershus.» I Flå, Idar (red.): Norsk presses historie 1660-2010. Norske aviser fra A til Å. Oslo 2010.
  • Dahl, Hans Fredrik, Martin Eide, Rune Ottosen, Guri Hjeltnes, Idar Flo (alle red.): Norsk presses historie 1-4 (1660-2010). Oslo 2010.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Lillestrøm 1978. Mal:Bokhylla.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind II. Lillestrøm 1978. Mal:Bokhylla.
  • Lindbæck, Odd m. fl. 2000: Byen på Måsan. Trekk fra Lillestrøms historie. Utgitt av Lillestrøm historielag og Lillestrømfondet. Lillestrøm.
  • Monsen, Otto 1997: «Romerikspressen gjennom tidene. 1824-1970.» I Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Lillestrøm.
  • Røed, Alf: Lillestrøm Typografiske Forening 50 år. 1913-1963.