Et agrarparti (eventuelt kalt bondeparti) er et politisk parti som særlig arbeider for å fremme landbrukets interesser. Slike partier ble ofte opprettet av jordbruksorganisasjoner, oppstod i årtiene omkring 1900 og hadde sin største utbredelse i Norden, Baltikum og enkelte land i Sentral-Europa.[1]

Agrarpartiene hadde stor oppslutning og innflytelse i mellomkrigstiden, men noen få av disse partiene utviklet i løpet av 1920-tallet og 1930-tallet nasjonalistiske og fascistiske trekk hvilket siden diskrediterte noen av partiene. I dag er det stort sett kun i Norden og i de baltiske statene at agrarpartiene stadig har en betydningsfull oppslutning og innflytelse på politikken.[trenger referanse]

Liste over agrarpartier

rediger

Norden

rediger

Baltikum

rediger

Sentral-Europa

rediger

Nedlagte agrarpartier

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger