Flåteadmiral

(Omdirigert fra Admiral of the Fleet)

Flåteadmiral er en militær grad i noen lands mariner. Den rangerer over admiral, og er i NATO innplassert som OF-10 i STANAG 2116. Den tilsvarer feltmarskalk i armeer.

Gradens distinksjoner: én bred galon og fire vanlige galoner samt kommandoløkke
To flåteadmiraler i uniform: prins Philip (t.v.) og prins Charles (nr. 2 f.h.)

I den britiske marinen ble graden (admiral of the fleet) tradisjonelt tildelt marinesjefen ved hans avskjed, og forsvarssjefen dersom han tilhørte marinen. Videre ble den gitt til admiraler som med heder hadde ført kommando i krig.

I den amerikanske marinen ble graden (admiral of the navy) opprettet i 1944 under annen verdenskrig. Den ble begrenset til å kunne innehas av fire personer. Presidentens stabssjef William D. Leahy, marinesjefen Ernest King og stillehavsflåtens sjef Chester Nimitz var selvskrevne. Spørsmålet, som vekket en del kontroverser, var hvilken av de to fremste sjøgående admiralene, William Halsey jr. eller Raymond A. Spruance, som skulle bli den fjerde. Delvis takket være politisk støtte i Kongressen ble Halsey utnevnt i desember 1945.

I den tyske marinen er graden kalt Großadmiral.

Flåteadmiral må ikke forveksles med flotiljeadmiral, som er en lavere grad under kontreadmiral.