AT Skog BA er en regional skogeierforening for Agderfylkene og Telemark, og er distriktsorganisasjon for Norges Skogeierforbund. AT Skog har ca. 7880 medlemmer organisert i 54 lokale skogeierlag (2012). AT Skog ble danna i 2006 som en omorganisering av den tidligere Agder-Telemark Skogeierforening til andelslag. Organisasjonen har hovedkontor i Skien.

Andelslaget bistår medlemmene med skogbruksplaner og planlegging av drifter, og kan også utføre hogst for medlemmene. Medlemmenes tømmersalg går gjennom andelslaget, som avtaler virkespriser med kjøperne. Foreningen kjøpte seg i 2006 inn i treforedlingsfirmaet Peterson.

Eksterne lenkerRediger