Š er også kortnavn for det samiske tidsskriftet Š nuoraid magasiidna.

Š og š (S med hake) er den 29. bokstaven i det skoltesamiske alfabetet, og den 23. bokstaven i det nordsamiske alfabetet. Den brukes også på tsjekkisk, kroatisk, bosnisk, slovensk, latvisk og litauisk. I alle disse tilfellene representerer den lydverdien /ʃ/. På slovakisk representerer den lyden /ʂ/.

Bokstaven Š

Bokstaven brukes noen ganger når man romaniserer språk skrevet med kyrillisk skrift, for bosktaven ш. På norsk, blir denne vanligvis transkribert som sj. Bokstaven š brukes også for å transkribere noen forhistoriske skriftformer som kileskrift.

Autoritetsdata