Ørretfiske i Norge

Ørretfiske i Norge har lange tradisjoner. Ørret var viktig matauk og fisken ga et viktig tilskudd til det daglige kosthold i mange deler av landet. Norge har godt med ørret, det være seg sjøørret, innsjøørret, bekkeørret eller fjellørret.

Såkalt Hunderørret, en variant av Mjøsørret, regnes som en av de mest betydningsfulle stammene av innsjøørret i Europa. Den kan bli opp mot 20 kg tung. Også Randsfjordørret og Tyrifjordørret er kjent for sin store størrelse. Sportsfiske etter ørret er det mest betydningsfulle og omfattende sportsfisket i Norge, trolig fordi fiske etter laks er lite tilgjengelig for folk flest.

I dag er fiske etter ørret mer hobbypreget, selv om det fortsatt også fiskes litt kommersielt. Garnfiske etter ørret skjer først og fremst etter fisk som skal røykes eller rakes, selv om rakfisk nå for det meste lages av oppdrettet regnbueørret.