Øresundstollen

Øresundstollen ble innført i 1427 eller 1429 (opplysningene varierer) av Erik av Pommern. Ethvert utenlandsk skip som passerte en linje mellom Helsingør og Helsingborg måtte betale en avgift. I senere tid gikk linjen nærmere bestemt mellom Kronborgs flaggbatteri og Helsingborgs nordligste del.

Kronborg slott ble oppført for å bevokte innløpet til Østersjøen
Helsingør i 1588

For å styrke sin makt over Øresund lot Erik bygge Malmøhus festning, grunnla kjøpstaden Landscrone (Landskrona) og gjorde København til hovedstad. Ved Helsingør lot han oppføre borgen Ørekrog eller Krogen, forgjengeren til Kronborg, som sammen med slottet i Helsingborg, Kernen (svensk Kärnan), overvåket tollen.

Det var ved Helsingør de fremmede skipene måtte ligge og vente på å betale Øresundstoll. Det fikk en enorm økonomisk betydning for byen og gjorde den kjent i hele Europa. Kanskje er det anledningen til at William Shakespeare lot sitt mest berømte drama, Hamlet, foregå i Helsingør (Elsinore).

I 1567, mens Peder Oxe var rikshovmester ble tollen endret til en avgift på lasten, som tredoblet inntektene. For å unngå at skipene bare seilte utenom, ble det også oppkrevet toll ved Storebælt og Lillebælt.

Avgiften var i hele sin tid en vesentlig del av kronens inntekt, og gjorde den mindre avhengig av riksrådet og adelen. Den var imidlertid sterkt mislikt blant de store sjøfarende nasjoner, og gav dem et påskudd til stadig innblanding i nordisk maktpolitikk. Den kontroversielle sundtollen var alltid med som en faktor i krigenes årsaker og forløp, og de standpunkter som stormaktene tok.

Sverige var unntatt Øresundstoll frem til 1720. Den 1. april 1857 ble Øresundstollen opphevet etter internasjonalt press på en handelskonferanse mot erstatning på 30,5 millioner danske speciedaler. Av de nasjoner som forpliktet seg til å betale erstatning, har Brasil ennå ikke betalt (kilde:Kustode på Kronborg). Ved et offisielt statsbesøk i Danmark av Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva i september 2007 ettergav statsminister Anders Fogh Rasmussen Brasils gjeld.

Palle Lauring skriver i boken «Danmark i Skåne» om Øresundstollen: «Øresund, dejlige Øresund, strømmen fuld af sild, skibe, penge og blod. I fem hundrede år persede vi penge ud af alverdens skippere her. I bytte gav vi Skåne, Halland, Blekinge, Gotland og Øsel. Plus hvad vi gavmildt udleverede af norsk land. Hvor meget man så vil beregne de fem hundrede års toldindtægter til, var det en dårlig handel.»

I 2009 åpnet et nettsted for Øresundstollen, der arkivmateiale fra Rigsarkivet i Danmark presenteres i en database med opplysninger om skip, skippere, destinasjon og last. Nettstedet er støttet av EU, og er basert på samarbeid mellom institusjoner i Danmark og Nederland.

Kilder/LitteraturRediger

  • Lexopen
  • Danmarkshistoriens hvornår skete det
  • Håndbog for danske Lokalhistorikere
  • Nordisk familjebok

Eksterne lenkerRediger