Øreåsen

bosetning i Moss kommune

Øreåsen er et tettsted i Moss kommune, tidligere Rygge kommune i Østfold, og inngår i tettstedet Moss. Øreåsen var opprinnelig et skogområde som hørte inn under Øre gård. Tomtene ble parsellert ut på 1970-tallet. De fleste tomtene er festet og eies av Rygge Tomtefesteselskap AS. Øreåsen ble hovedsakelig utbygd med blokk- og rekkehusbebyggelse, og med en del eneboliger nord i området.

Øreåsen har to skoler, Solli skole og Øreåsen skole. Fra høsten 2006 ble skolene slått sammen til én skole med felles administrasjon.

Øreåsen er skildret i boken Destroyer av Lars Ramslie.

Eksterne lenker rediger