Ælnoth var en engelskfødt historiker og munk i Sankt Knuds kloster i Odense.

Sankt Knuds kloster og kirke

Biografi rediger

Han var fra Canterbury og virket som prest i England. Omkring 1100 dro han til Danmark som følge av stor uvilje mot normannerne. I sitt berømte skrift viser han seg som varmtfølende angelsakser, som hatet de normanniske erobrerne.

Ælnoth valgte å slå seg ned i Odense. Her fant han landsmenn, da kong Erik Eiegod hadde innkalt munker fra Evesham for å bygge den nye stenkirke som skulle hylle den drepte kong Knuds minne. Her overvar han helgenkongens skrinleggelse, og fireogtyve år etter utarbeidet han sitt latinske skrift Vita et Passio S. Canuti, om Knud den helliges liv og død. Selv om Ælnoth her er full av ærefrykt og beundring for kongen, våger han også å nevne hans feil. Han tyder danske stedsnavn og er temmelig godt bevandret i dansk sprog og historie, men nærer ingen sympati for danskene.

Skriftet som er tilegnet kong Niels, gir ikke mye opplysninger om Ælnoths liv. Han klager dog over misunnelse og forfølgelse fra en høyerestillet klerk.


Eksterne lenker rediger