Zurvanisme er en utdødd grein innenfor Zoroastrismen som betraktet guddommen Zurvan som det første prinsipp og som den opprinnelige skaperguden.

I zurvanismen er Zurvan oppfattet som hypostasen av tid og rom. Zurvan er en normalisert gjengivelse av det som i middelpersisk uttales som Zurvān, Zruvān eller Zarvān, avledet av avestisk zruvan-, «tid» eller «gammel tidsalder».

I motsetning til den mazdeiske zoroastrismen, oppfattet ikke zurvanismen Ahura Mazda som den transcendentale skaperen, men som den ene av to guddommer under ledelse av Zurvan. Zurvanismen var et filosofisk forsøk på å løse paradokset og dilemmaet i Jasna 30.3 hvor lysets gud Ahura Mazda og mørkets demon Angra Mainyu (Ahriman) omtales som «tvilling-ånder».