Yrkje er ei bygd ved fylkesvei 515 og Yrkjefjorden i Tysvær kommune i Rogaland. Bygda har ca. 115 innbyggere i det som tidligere var Yrkje skolekrets, som innbefatter Yrkje, Lindanger og Stølsvik. Yrkje lå før kommunesammenslåingen i 1964 i daværende Søre Skjold kommune.

Historie og virksomheterRediger

Yrkje er rikt på fornminner og flintstein.

Tidligste omskrevne bosetning er fra ca. 1500 e.kr., men det er funnet flintredskaper som tyder på langt tidligere bosetning. Folk rundt fjorden har i alle tider basert livsoppholdet på fiske, jakt og jordbruk. På 1600-tallet var tømmerhandel med skottene en viktig inntektskilde, herav navnet «Skåtavik», «Skottevik». Yrkje fikk elektrisk strøm i 1957 og asfaltert veiforbindelse til Haugesund rundt midten av 1970-tallet.

Tidligere var det også anløp av rutegående båt fra Stavanger, butikk, skole, bakeri og postkontor i Yrkje, postadressen var dengang 5565 Yrkje. Idag tilhører Yrkje postnummer 5567 og poststedet er Skjoldastraumen.

I 1986 begynte Aker og Norwegian Contractors (NC) utbygging av bofasiliteter til arbeidere ved Troll, Draugen og Gullfaks C plattformene som også er bygget i Yrkjefjorden. Dette anlegget innbefattet 54 mål, nå i 2008 er det nesten ingen spor etter anlegget på grunn av skogvokst.

Nå er det fiskeoppdrett, fiskemottak og fiskerøkeri igjen i bygda.

De fleste eldre hus er nå blitt hytter, og man ser en markant minking i antall innbyggere som følge av kommunens sentraliseringspolitikk. I 2008 fikk bygda fibertilkobling til internett.

NavnRediger

Eneste godkjent skrivemåte ifølge Statens kartverk er Yrke, men innbyggerne sier og skriver Yrkje. Tidligere skrivemåter har vært bl.a. Ørcke. Navnet utspringer fra elva Yrkjeselva (løper ut fra Yrkjesvatnet), som i tidligere tider het Ork, og derav Orkesfjorden. Et annen forklaring er at det er fjorden i seg selv som het Orkesfjorden og at dette betydde en "strevsom fjord".