Norwegian Contractors

GMC Hinna Base AS

Norwegian Contractors var et Stavanger-basert selskap med hovedkontor i Bærum som bygget Condeep-plattformer for oljeindustrien.

Norwegian Contractors
Sleipner (DEX KF 000366).jpg
Etablert1972
Opphørt 1987
LandNorge

Norwegian Contractors utviklet konseptet med Condeep-plattformer fra 1973. Condeep-understellet til de tre Gullfaks-plattformene ble støpt av Norwegian Contractors i Jåttåvågen i Gandsfjorden ved Stavanger. Selskapet bygde til sammen 15 Condeep-plattformer fra 1973, med giganten Troll A som kronen på verket i 1995.

Norwegian Contractors solgte lisensrettighetene for sin egen konstruksjon Condeep[omstridt ] til firmaer i en rekke land. De inngikk også samarbeid med en gruppe vesttyske firmaer om felles engasjement på verdensbasis.

Selskapet ble etterhvert en del av Aker-gruppen som i 2011 solgte til EMAS, og fikk da navnet EMAS AMC. Firmaet ble overtatt av GMC-Gruppen 28. Des 2012, og har nå navnet GMC Hinna Base AS.