Yrkesastma

Yrkesastma er astma som skyldes påvirkning fra stoffer i arbeidsmiljøet, og blir ofte sett på som en sykdom som kan skyldes sensibilisering eller massiv enkeltpåvirkning av luftveisirriterende forbindelser, som for eksempel i forbindelse med brann eller lekkasjer av kjemikalier. Tilstanden som følger av massiv eksponering blir vanligvis angitt som «reactive airways dysfunction syndrome» (RADS) og noen mener 10 % av yrkesastmatilfellene skyldes dette, mot ca. 90 % som skal skyldes sensibilisering 1.

Mer enn 300 ulike agenser er vist å kunne fremkalle yrkesastma gjennom sensibilisering 2. De senere årene er det gjort funn som tyder på at ikke-allergisk yrkesastma er vanligere enn man trodde tidligere, og at den kan oppstå uten at eksponeringen for irritanter har vært spesielt høy. Dette kan for eksempel gjelde astma blant sveisere, platearbeidere og renholdere. Astma i aluminiumsindustrien faller også muligvis inn under her.

Stormolekylær substanser (proteinholdige forbindelser som er større enn 1 000 dalton) fremkaller gjerne sensibilisering, mens det sjelden kan påvises for de fleste aktuelle Stormolekylær substanser.

LitteraturRediger

  • Newman Taylor AJ, Cullinan P, Burge PS et al. (2005): «BOHRF guidelines for occupational asthma» i: Thorax; 60: 364 – 6.
  • Malo J-L, Chan-Yeung M. (2006): «Agents causing occupational asthma with key references» i: Bernstein IL, Chan-Yeung M, Malo J-L et al.: Asthma in the workplace. 3. utg. New York, NY: Taylor and Francis, s. 825 – 867.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger