Wikipedia:Underprosjekter/Læreplaner

Underprosjektet læreplaner har som formål å lage en hypertekstversjon av læreplanene i norsk skole som lenker Wikipediaartikler som omhandler emner som er pensum. Prosjektet vil synliggjøre hvilke sentrale oversiktartikler som burde forbedres gjennom kvalitetsdugnad.

Eksempelside Naturfag vg1
Liste over læreplaner (foreløpig bare rødlenker)

Spørsmål det må tas stilling tilRediger

  1. Formål: Skal dette være mest til hjelp for lærere eller elever også?
  2. Teknisk: Hvordan skal en kunne ta i bruk maler for merke opp, formatere eller semantifisere?
  3. Tilbakelenking eller enveislenker? Skal en kun lenke fra Underprosjekt/læreplanside til Wikipediaartikler, eller skal en også legge inn maler i artiklene det blir lenket til?
  4. Nynorsk/samisk/engelsk: Skal det lages parallellversjon på nynorsk? Eller skal det lages en versjon som lenker til de oftest langt bedre engelskspråklige artiklene også?
  5. Oppdatering: Hvordan sikre at sidene oppdateres når læreplanen oppdateres? Skal dette løses teknisk eller administrativt?
  6. Hvordan lenke til ytterligere undersider som ikke blir lenket til i lenkene som forekommer i læreplanene?

Deltagere i underprosjektRediger

H@r@ld 13. mai 2010 kl. 21:56 (CEST)Svar[svar]

Status underveisRediger

Kommende oppgaverRediger

Kommentarer fra prosessenRediger

DatakilderRediger

Læreplanene publiseres av Utdanningsdirektoratet i minst tre formater: Nettsider (html), emnekart (xtm) og RDF.

Her er eksempelside på læreplan publisert som RDF http://lkt.udir.no/eksport/rdf.mvc/laereplan/uuidxcx98720dc8-53bd-4fce-b149-5fac1db4b27f

Tilsvarende læreplan som ovenfor i menneskevennlig html-format: http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=1001576&visning=5

Direktoratets komplette læreplaner i emnekartformat http://lkt.udir.no/xtm/Publisert/V1.0/

Tilsvarende prosjekter i andre landRediger