Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 9, 2016

Nicolai Hansons grav på Kapp Adare, den eldste kjente graven på det antarktiske kontinentet; Hanson var biolog på Southern Cross-ekspedisjonen 1898–1900

Historiske steder og kulturminner i Antarktis er en oversikt over 87 steder eller monumenter av historisk verdi som er blitt utpekt som spesielle verneområder i Antarktis, eller som ligger innenfor slike områder. Disse føres opp på listen Historic Sites and Monuments (HSM) som ble opprettet i 1972.

Av de 87 oppføringene på lista forvalter Norge alene eller sammen med andre nasjoner åtte historiske steder eller kulturminner, alle knyttet til norsk polarhistorie; både varder og graver. Les mer…