Åpne hovedmenyen
Heaviside var en autodidakt praktiker med stor innflytelse; på sine eldre dager ble han noget eksentrisk.

Oliver Heaviside (1850–1925) var en autodidakt engelsk elektroingeniør, matematiker og fysiker som hadde stor påvirkning innenfor utviklingen av teorien rundt elektromagnetisme og teknologiutvikling i siste halvdel av 1800-tallet.

Han utviklet matematiske teknikker for løsning av differensiallikninger, reformulerte Maxwells ligninger på formen for elektriske- og magnetiske krefter og energifluks, og reformulerte teknikker for vektoranalyse. Selv om han var i opposisjon til det vitenskapelige etablissement gjennom det meste av sitt liv, hadde han stor innflytelse innenfor så vel praktiske som teoretiske felter, spesielt innenfor elektromagnetisme og matematikk. Han gjorde også viktige bidrag innenfor utviklingen av telefoni. Les mer …