Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 28, 2015

Utsikt fra nedre del av skrenten slik Margrethe Kristine Tholstrup så den i 1814.

Ekebergskrenten er den brattlendte delen av Ekeberg i Oslo som vender nord og ned mot Lodalen, mot Alnaelva. Ekebergskrenten er et markant geologisk fenomen som har preget landskapet siden perm, 250 millioner år tilbake.

Bortsett fra det øvre beltet som ligger under bydel Nordstrand, tilhører Ekebergskrenten bydel Gamle Oslo. Det øvre sjiktet har skog og sletteland innimellom bebyggelsen, mens den nedre delen er kompakt utbygd. Nedre del hører til innafor området Gamlebyen.

Bebyggelsen i Ekebergskrenten er kjennetegna av å være klort fast i knauser og bergknatter ved hjelp av utstrakt terrassering. Oslo kommune har regulert store deler av bygningsmiljøet til spesialområde bevaring. Les mer …