Åpne hovedmenyen
Wilhelmshöhe bakkelandskapspark er en del av den tyske verdensarven.

Verdensarven i Tyskland omfatter 39 oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. «Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarvsteder (engelsk: UNESCO World Heritage Sites) er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Forbundsrepublikken Tyskland undertegnet UNESCO-konvensjonen i 1976, mens DDR undertegnet konvensjonen i 1988. UNESCOs verdensarvkomite avholdt sitt møte i 1995 i Berlin.

Kulturpolitikken styres i Tyskland av delstatene, ettersom den ikke er overlatt den føderale regjering med hjemmel i den tyske Grunnloven. Det er dermed delstatene som foreslår verdensarvstedene, men deres forslag til verdensarvsteder samordnes og vurderes av Konferansen av delstatenes ministre for utdanning, vitenskap og kultur (Kultusministerkonferenz). Les mer...