Åpne hovedmenyen
Marco Polo hos Kublai-khan]

Kinesisk kirkehistorie til år 1500 omfatter en periode som dekkes av legender og et økende antall arkeologiske funn, og går over i perioder med med sikret historisk kunnskap, fra den tidlige middelalders vell av kilder, og senere århundrers reiseskildringer, pavelige misjonsoppdrag og nedtegnelser både på europeisk og kinesisk hold.

Det har lenge vært legender om et meget tidlig kristent nærvær i Kina, allerede i apostolisk tid eller noe senere. Ingen håndfaste beviser finnes, og vanligvis har forskere avvist muligheten. Men nyere funn har tilføyd brikker til puslespillet, slik at det nå ikke lenger er så lett å tilbakevise muligheten for noen kristne under Han-dynastiets Kina. Handelsveiene sjøverts til Kina var vel etablerte, og i vest strakte de seg fra områder dit kristendommen hadde spredt seg raskt. Muligheten for at kristne kan ha kommet under det første århundre kan ikke avfeies. Dette er en spekulasjon som har fått ny næring etter funn av et gammelt kors som kan stamme fra årene rett etter den senere Han-tiden (25-220 e.Kr.) og til gravinnskrifter fra 86 e.Kr., oppbevart i kunstmuseet i Xuzhou i Jiangsu.

Den første sikrede informasjon om kristne i Kina er imidlertid fra 600-tallet, og det dreide seg da om syro-orientalske handelsfolk fra det gamle Persia og deres biskoper, prester og munker. (mer)