Wikipedia:Kandidatsider/Barí (språk)

Barí (språk)Rediger

Det fins flere tusen språk i verden, og hvis vi skal ha utfyllende artikler om alle sammen, noe som jo må være målet (om enn veldig langsiktig), må man begynne et sted. Denne gangen er det med et forholdsvis lite kjent språk fra Sør-Amerikas regnskoger som det er lite informasjon å oppdrive om. Denne artikkelen har i hvert fall blitt den nest mest komplette oversikten som fins over dette språket. Haakon K (diskusjon) 29. des 2012 kl. 15:30 (CET)

AnbefaltRediger

  1.   For Haakon K (diskusjon) 29. des 2012 kl. 15:30 (CET)
  2.   For --M O Haugen (diskusjon) 29. des 2012 kl. 17:52 (CET), ryddig og ordentlig.
  3.   For - ser solid ut. Bjoertvedt (diskusjon) 30. des 2012 kl. 01:00 (CET)
  4.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 30. des 2012 kl. 13:23 (CET)
  5.   For Grrahnbahr (diskusjon) 30. des 2012 kl. 16:41 (CET)
  6.   For 3s (diskusjon) 31. des 2012 kl. 13:04 (CET)
  7.   For Ranværing 5. jan 2013 kl. 13:12 (CET)

KommentarerRediger

Denne setningen synes jeg kan forbedres:

«Navnet på språket kommer av ordet bari, som betyr «folk» på barí.»

Hva med følgende:

«Språkets navn kommer av ordet bari, som betyr folk.»

-eller denne:

«Bari er språkets ord for folk og har også blitt dets navn.»

Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 30. des 2012 kl. 12:21 (CET)

Opprettet artikkel for Perifrastisk, oversatt fra svensk, om noen kjenner begrepet er det fint om de ser på det. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 30. des 2012 kl. 13:19 (CET)

Det er endra. Haakon K (diskusjon) 30. des 2012 kl. 13:55 (CET)

Har null peiling på emnet som omhandles i artikkelen, men emnet virker godt og grundig behandlet, særlig når språkets begrensede utbredelse tas i betraktning. Artikkelen er i en særklasse sammenlignet med tilsvarende artikkel på samtlige andre språk. Oppfyller basiskrav for anbefalt artikkel, som språk og gode referanser til faglitteratur. Grrahnbahr (diskusjon) 30. des 2012 kl. 16:41 (CET)

Kommentarer fra neste bruker

Artikkelen sier at rundt 2500 mennesker snakker språket. Begge de to ekstrene lenkene oppgir flere brukere av språket. Jeg finner også andre (større) tall på andre nettsider, men da gjerne med disse lenkene som kilde. Kan dette kommenteres noe? Kilden til 2500 er boken. Kanskje dette kan nevnes på en eller annen måte i fotnoten, altså at andre kilder oppgir flere brukere, og hvorfor 2500 er valgt her?

Artikkelen sier at det ikke finnes et offisielt skriftsytem for språket, noe som sikkert stemmer. Organisasjonen en:Wycliffe Bible Translators som jobber med å oversette Bibelen til nye språk, og i den forbindelse ofte er med på å utvikle skriftspråkene, (Se for eksempel Reisen til Papua Ny Guinea) sier på sine sider at det finnes bibeltekster utgitt på Barí. Det kan tyde på at det i alle fall er utarbeidet et «forslag» til skriftspråk. Med noen raske nettsøk kommer ikke jeg opp med noe nyttig rundt dette, men kanskje det står noe i boken som er brukt som hovedkilde for artikkelen eller på spanskspråklige sider? Om det kan finnes noe slikt, kunne dette vært interessant å sagt noe om dette i artikkelen, uten at den på noen måte står eller faller på dette.

Alt i alt ser dette ut som en grundig og god artikkel. Jeg har ikke særlig mulighet til å se om det stemmer med kilder og slikt, da spanskkunnskapene mine er dårlige fraværende, men ut fra det lille jeg finner på engelskspårklige sider finner jeg ingen grunn til å tvile på det som står i artikkelen. Det blir en klar   For-stemmer fra meg. Mvh 3s (diskusjon) 31. des 2012 kl. 13:04 (CET)

Takk for kommentarer. Når det gjelder antall talere, har jeg brukt den eneste kilden som faktisk har en forutsetning for å vite hvor mange det er, fordi forfatterne har vært i området og jobba med språket. Vi har som tommelfingerregel at Ethnologue sjelden er til å stole på, og det er ikke godt å si hvor nettsida har fått disse talla fra i dette tilfellet (noe som er grunn god nok til å ikke bruke dem i vår artikkel), men siden de er så nøyaktige (5&nsbp;390 til sammen), er det nærliggende å tro at de kommer fra en folketelling hvor alle ble spurt hvilke språk de snakker. Det viser seg at i slike folketellinger har folk en tendens å hevde at de snakker et språk når de bare kan et par ord som besteforeldrene deres har lært dem, og det gjør jo at talla blir altfor høye. I folketellingene i Costa Rica dukker det for eksempel alltid opp flere titalls mennesker som sier at de snakker chorotega og huetar, som begge døde ut for over 200 år siden. Men jeg skal nevne de andre talla i artikkelen også. Angående bibeloversettelsene er det brukt skriftsystemer som er utvikla av oversetterne selv, like uoffisielle som de andre systemene som er utvikla. Haakon K (diskusjon) 2. jan 2013 kl. 00:28 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 5. jan 2013 kl. 16:20 (CET)