Wikipedia:Artikkelveiviser/Relevans, websider

2. Emne
3. Relevans
4. Kilder
5. Innhold
6. Slutt

Svært lite webinnhold er passende for å tas med i Wikipedia. "Webinnhold" omfatter, men er ikke begrenset til, podcasts, blogger, forum, online-magasiner og andre medier, webportaler og webhost. Et hvilket som helst innhold som distribueres utelukkende på Internett betraktes i denne retningslinjen som webinnhold.

For å tas med i Wikipedia, webinnholdet oppfylle minst ett av følgende krav:

 1. Selve innholdet har vært gjenstand for flere ikke-trivielle, utgitte verk hvis kilde er uavhengig av selve websiden
  • Dette kravet ekskluderer:
   • Pressemeldinger som trykkes av media, og reklame for innholdet eller websiden
   • Triviell dekning, slik som avisartikler som ganske enkelt rapporterer internettadressen, tidene slikt innhold blir oppdatert eller gjort tilgjengelig, en kort oppsummering av innholdets natur eller publisering av internettadresser og webside eller innholdsbeskrivelser i internettkataloger eller nettbutikker
  • Dette kravet inkluderer pålitelige, utgitte verk i alle former, slik som avis- eller magasinartikler, bøker og tv-dokumentarer
 2. Websiden eller innholdet har vunnet en kjent, anerkjent og uavhengig pris, enten fra en publikasjon eller organisasjon


Interessekonflikt/reklame

Hvis du er nært forbundet med websiden du vil skrive om, har du en interessekonflikt og vil finne det meget vanskelig å skrive en god, nøytral encyklopediartikkel. Du vil trolig finne det vanskelig å skrive en artikkel som ikke andre brukere vil ta for reklame - og å bruke Wikipedia til reklamering har vært imot offisielle retningslinjer i lang tid. Hvis din innsendte artikkel ser ut som reklame eller ikke oppfyller kravene til relevans, vil den trolig bli slettet meget hurtig.


Oppfyller din foreslåtte artikkel kravene til relevans?