Wikipedia:Artikkelveiviser/Relevans, musikk

2. Emne
3. Relevans
4. Kilder
5. Innhold
6. Slutt

Svært få musikere er passende for å tas med i Wikipedia.

Det finnes millioner av musikere i verden, men bare en liten prosentdel (mindre enn en tidels prosent) av dem er verdt å ta med i denne encyklopedien. Den generelle regelen for musikere er at det må finnes nok pålitelig, tredjeparts informasjon for å demonstrere offentlig interesse i enkeltpersonen. Musikere som tilfredsstiller minst ett av punktene nedenfor fortjener kanskje sin egen Wikipedia-artikkel, ettersom det trolig er en god del verifiserbar informasjon tilgjengelig om dem og en god del offentlig interesse i dem. Denne listen utelukker ikke andre krav, men illustrerer snarere eksempler på relevansnivåer som kreves for Wikipedia:


En musiker eller et ensemble (merk at dette omfatter et band, en sanger, en rapper, et orkester, et hip hop crew, en DJ, en musikkteatergruppe, etc.) er relevante hvis de oppfyller noen av følgende krav:

  • Har vært med i flere ikke-trivielle utgivelser av verker i pålitelige og anerkjente medier (eksklusive skoleaviser, personlige blogger etc.)
  • Har hatt en hit på en nasjonal hitliste i minst ett stort eller middels stort land.[1]
  • Har hatt en gullplate eller høyere i minst ett stort eller middels stort land
  • Har utgitt to eller flere album på et stort plateselskap
  • Har vunnet en stor musikkpris, slik som Choice Music Prize, Grammy Award, Juno Award eller Mercury Prize


En sang eller et album er relevante hvis de oppfyller noe av det følgende:

  • Har vunnet en stor pris
  • Er en nasjonalsang av en relevant stat, region, provins eller territorium
  • Er en musikalsk standard (for eksempel en pop- eller jazz-standard)
  • Er en folkesang, hymne eller julesang med en dokumentert historie på mer enn 50 år


En merknad om reklamering: Mange wikipedianere er imot å bruke Wikipedia til reklamering. Dessuten har bruk av Wikipedia til å reklamere vært mot offisielle retningslinjer i lang tid. Hvis din innsendte artikkel ser ut som reklame, vill den trolig bli avslått og hurtigslettet.


Oppfyller din foreslåtte artikkel kravene til relevans?

NoterRediger

  1. ^ Det finnes for tiden ingen presis definisjon av "lite", "middels" eller "stort" land i denne konteksten. En meget begrensent definisjon av "lite" vil imidlertid generelt bli brukt, og ekskluderer bare noen få av verdens minste land