Wikborg Rein er et norsk forretningsadvokatfirma. De arbeider mot nasjonale og internasjonale virksomheter, både i det offentlige og private næringsliv. Selskapet har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, og Shanghai.

Wikborg Rein
Org.formAnsvarlig selskap med delt ansvar
Org.nummer916782195
BransjeAdvokatfirma
Etablert1923
HovedkontorOslo
LandNorge
Produkt(er)juridiske tjenester
Antall ansatte325
Nettstedwww.wr.no

Firmaets historie rediger

Selskapet ble etablert i 1923 av den da 28 år gamle Erling Wikborg. Han startet opp som et enkeltmannsfirma og arbeidet hovedsakelig med sjørett og sjøforsikring. Dette var firmaets viktigste arbeidsområder til langt inn i 1960- og 70-årene.

Mot slutten av krigen møtte Erling Wikborg motstandsmannen Alex Rein på en reise til Stockholm. Rein oppholdt seg illegalt i Sverige. De ble enige om at Rein skulle begynne sammen med Wikborg etter at han var ferdig med krigens rettsoppgjør. I 1945 startet Rein i firmaet, og i 1947 inngikk Erling Wikborg og Alex Rein kompaniskap.

Wikborg Rein etablerte det første utenlandskontor i New York i 1956. Foruten en skilsmisseadvokat fra Mexico, var Wikborg Rein det første utenlandske advokatfirmaet som etablerte seg i New York, og var dermed tidligere ute enn alle de store britiske firmaene som opererer der i dag.

Formålet med etableringen var å drive lokal etterforskningsbistand for Gard og de gjensidige kaskoforeningene, først og fremst i nord- og Sør-Amerika. Hovedtyngden lå i «shipboard investigation» av personskadesaker og lasteskadesaker i New York-området med utgangspunkt i norsk linjefart.

Frem til slutten av 1960-årene var kontoret et rent sjørettskontor. Gjennom 1970-årene avtok norsk linjefart på Amerika og mye av den daglige «smør og brød» – virksomheten falt bort. Samtidig ble de internasjonale kommunikasjonsmuligheter per telefaks, telefon og ikke minst fly, drastisk forbedret slik at «avstanden» mellom Norge og New York ble mindre. Da kontoret ble nedlagt i 1986, var dette det eldste utenlandske advokatkontoret i New York.

Fra 1999 til 2002 ekspanderte Wikborg Rein med 50 prosent. Selv om røttene er innen shipping, har firmaet i dag juridisk kompetanse også på mange andre områder. Dette har ført til en spesialisering innen seks ulike bransjer. Disse er bank og finans, corporate, shipping og offshore, energi og naturressurser, fast eiendom og handel, samt industri og offentlig virksomhet. I tillegg er hver advokat tilknyttet egne faggrupper.

I 2007 ble Wikborg Rein det første norske advokatfirmaet som passerte 500 millioner i omsetning.[1]

Partnere rediger

Wikborg Rein har i dag over 225 advokater, hvorav 69 er partnere. Den første kvinnelige partneren var Susanne Munch Thore som ble utnevnt i 1993. Managing Partner er Finn Bjørnstad.

Wikborg Reins kontorer rediger

Oslo rediger

Wikborg Rein har sin opprinnelse ved Oslo-kontoret som ble startet i 1923 da fundingpartner Erling Wikborg begynte sin advokatvirksomhet. Kontoret er lokalisert i Oslos forretningsdistrikt rett vest for Oslo rådhus.

Bergen rediger

Kontoret i Bergen ble åpnet allerede i 1978. Kontoret har i dag 44 advokater og betjener både shippingklienter, bank- og finansklienter samt at de jobber med prosess og prosedyre.

Kobe (avviklet) rediger

I 1965 fikk Erling C. Hjort med seg $10 000 med beskjed om å starte opp i Japan. Etter tre måneders research bestemte han seg for havnebyen Kobe. Kontoret har hele tiden vært orientert mot shipping, selv om arbeidet etter hvert i større utstrekning også har omfattet byggekontrakter, kjøp og salg – særlig av annenhåndstonnasje, samt mer generell bistand til norske og japanske selskaper.

London rediger

I begynnelsen ble London-kontoret drevet i kontorfellesskap med Reumert & Partnere og Mannheimer Zetterløv. Kontoret arbeider med oppdrag innen forretningsjussen, men har hovedvekt på engelsk rett, shipping, finansiering, selskaps-, børsrett, fusjoner og oppkjøp. London-kontoret ligger i City, like ved St. Paul's Cathedral.

Singapore rediger

Wikborg Rein har opprinnelig sine røtter i Singapore fra 1996, før eget kontor ble etablert i 2000. Virksomheten i Singapore var tradisjonelt knyttet til internasjonal shipping- og offshorevirksomhet, men ekspanderte etter hvert til å omfatte generell forretningsjuridisk rådgivning til norskrelaterte bedrifter i området.

Shanghai rediger

Kontoret i Shanghai ble åpnet i 2002. Kontoret har de siste årene hatt en kraftig vekst og teller tilsammen 15 kinesiske og norske advokater og er dermed det største skandinaviske advokatfirmaet i regionen. Wikborg Rein ble i 2011 kåret til "Maritime Law Firm of The Year in Asia" av anerkjente Lloyds List.

Rotterdam (avviklet) rediger

Rotterdam ble ansett som en viktig havneby og Wikborg Rein etablerte kontor her i 1971, i samarbeid med nordiske kolleger under navnet Scandinavian Law Office. Formålet med virksomheten var å bistå eksisterende norske klienter i Rotterdam. Etter 16 års drift ble det besluttet å flytte kontoret til London.

Referanser rediger

  1. ^ http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1291081.ece Rekordår for toppadvokatene, dn.no

Eksterne lenker rediger