Wehrmachtbericht

tysk radioprogram som gikk på RRG

Wehrmachtbericht (Wehrmacht-rapporten) er et tysk radiosendt nyhetsprogram som gikk daglig på det tyske nasjonale kringkastingsselskapet Reichs-Rundfunk-Gesellschaft fra 1939 til 1945.

Joseph Goebbels med lederne av Propagandakompanien

Bak programmet sto Oberkommando der Wehrmacht ledet av Alfred Jodl, som rapporterte om situasjonen på frontene under andre verdenskrig. Materialet ble levert av Propagandakompanien, som igjen fikk rapporter fra personell tilhørende troppene som var i kamp. Private krigsreportasjer var ikke tillatt. Alle sendinger måtte klareres av Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda ledet av propagandaminister Joseph Goebbels. Programmet var ikke bare en ren rapport om krigssituasjonen, men også et propaganda-rør for nazistene, med dertil fabrikkerte historier og halvsannheter.

Den første sendingen gikk på lufta 1. september 1939 angående felttoget i Polen i 1939, og den siste ble sendt fra Flensburg 9. mai 1945.

Å bli nevnt i Wehrmachtbericht var en stor ære, og var ett av flere kriterier som kunne føre til at man fikk «Ærespennen».

Se også

rediger