Åpne hovedmenyen

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

Joseph Goebbels var propagandaminister (Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda) i det nasjonalsosialistiske Tyskland. Her gjør han hitlerhilsen sammen med blant annet to av døtrene under feiringen av «tysk folkejul» 23. desember 1937.
Sommer-OL 1936 i Berlin ble utnyttet til nasjonalsosialistisk propaganda. Bildet er fra medaljeoverrekkelsen i femkamp der også flere av de utenlandske deltakerne gjør hitlerhilsen.
Propagandaminister Goebbels på omvisning i den populære utstillinga av Entartete Kunst, «utartet» eller «degenerert kunst», i Haus der Kunst februar 1938.

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (tysk for «Riksministeriet for folkeopplysning og propaganda»), forkortet RMVP eller Propagandaministerium («Propagandaministeriet»), var et ministerium (departement) i Tyskland fra 1933 til 1945. Joseph Goebbels var sjef for ministeriet med tittel «propagandaminister». Ministeriet fikk ansvaret for å fremme den nasjonalsosialistiske ideologien, formidle budskapet til det statsbærende partiet NSDAP og styre folkemeningen gjennom kontroll av pressen og kulturen i det tredje rike. Praktisk talt all kultur i landet, deriblant kunst og idrett, ble regulert og utnyttet i partiets tjeneste. Ministeriet tok særlig i bruk moderne medier som film, radio og aviser.

Propagandaministeriet ble etablert av Adolf Hitlers nye nasjonalsosialistiske regjering 13. mars 1933. Det holdt til i Ordenspalais i Berlin-MitteWilhelmplatz overfor Rikskanselliet.

Dagens Bundesministerium für Arbeit und Soziales holder til i samme bygninger som det tyske propagandaministeriet på Mauerstraße i Berlin-Mitte. Bygningskomplekset ble tegnet av Karl Reichle i nasjonalsosialistisk stil og bygget 1936-1940. Utseendet har endret seg lite, bortsett fra en nasjonalsosialistisk ørneskulptur som stod på sidesøylen til venstre.
Reichskulturkammer (RKK) («rikskulturkammeret») var en institusjon underlagt ministeriet. Det ble opprettet høsten 1933 for å ensrette alle områder av det tyske kulturlivet og regulere alle økonomiske og sosiale forhold for kulturarbeidere i Tyskland under det nasjonalsosialistiske styret, blant annet gjennom tvangsmedlemskap. Rikskulturkammeret var delt i sju underavdelinger: Reichsschrifttumskammer, Reichsfilmkammer, Reichsmusikkammer, Reichstheaterkammer, Reichspressekammer, Reichsrundfunkkammer og Reichskammer der bildenden Künste.

Propagandaministeriets oppgaver ble stadig viktigere i det nye riket, og under andre verdenskrig ble det systematisk tatt i bruk moderne psykologisk krigføring. Under krigen ble det derfor opprettet propagandakontorer i områder som var okkupert av Tyskland. I Norge ble det opprettet en avdeling i kontoret til Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete.

Se ogsåRediger


Eksterne lenkerRediger