Wang Begravelsesbyrå

(Omdirigert fra Wang begravelsesbyrå)

Wang Nordstrand Begravelsesbyrå as ble stiftet av Kristian August Lyche Wang i Christiania i 1877 under navnet Kristiania Begravelses-Bureau og er dermed Norges eldste begravelsesbyrå som fortsatt eksisterer. Byråets første annonse stod på trykk i Morgenbladet 15. mai 1877. Kontor og utsalg lå fra starten av i Kirkegaten 10.

På 1600-tallet fantes ennå ingen form for begravelsesbyrå i Norge. Lokale snekkere produserte likkister for avhenting. I 1695 stiftet kjøpmenn i Christiania Store Kiøbmands Liig-Laug. Formålet var begravelse av medlemmer på en standsmessig måte. Lauget besto kun i 10 år; kassabeholdningen på 2566 speciedaler ble overdratt til Selskabet Handelens Venner, senere kjent som Oslo Handelsstands Forening.

14 år gammel kom Kristian August Lyche Wang fra Vang i Valdres til Christiania for å ta forretningsutdannelse. 35 år gammel hadde han drevet ulike virksomheter i hovedstaden, og han hadde sett behovet for profesjonell håndtering av praktiske sider ved gravferd.

Etter Wangs død ble byrået omgjort til aksjeselskap med Christian Meidell som disponent. I 1951 overtok familien Palma og Torstein Schee, og byrået flyttet inn i Jacob Aalls gate 42. Magne Schee var disponent frem til 1992, Kjell Bjaanes i perioden 1992 – 96. I 1996 fusjonerte byrået med Nordstrand Begravelsesbyrå og drives nå med avdelingene Wang Nordstrand og Wang Majorstuen. Harald Schee er administrerende direktør.

Christiania Ligkistefabrik & Begravelsesbureau som ble stiftet av snekkermester Olavus Christiansen i 1862 eksisterte imidlertid før Wang Begravelsesbyrå. Christiansen var gårdeier i Christiania og drev sitt begravelsesbyrå de første årene fra Grubbegaten 9 og senere fra Akersgaten 59. De første årene hadde byrået hans navnet O. Christiansens Begravelses - Bureau. Han averterte sin tjenester i Aftenposten med jevne mellomrom. I Aftenposten 26.juli 1903 finner man en av hans annonser. Nederst i venstre hjørne står det at hans begravelsesbyrå ble etablert i 1862. Ser man i Aftenposten 14.mai 1878 står det annonser for begravelsesbyråene til Wang og O. Christiansen rett under hverandre. I 1878 hadde Christiansen hyppig annonser i Aftenposten. Årsaken kan være at han hadde fått en konkurrent i Wang Begravelsesbyrå. Snekker Edv. Hansen annonserte i Aftenposten i begynnelsen av oktober 1904 at han den 5. oktober samme år feiret sitt 25-årsjubileum som snekker hos Olavus Christiansen i Christiania Ligkistefabrik & Begravelsesbureau. Dette begravelsesbyrået eksisterer i midlertid ikke i dag.

Eksterne lenkerRediger